Css Yazı Tipleri

Yazı tiplerini biçimlendirirken kullandığımız komutları tek tek inceleyelim.

font-family: Yazı Tipi Belirlemek

   h1 { font-family: Times New Roman; }

   p { font-family: Times New Roman, Arial, Helvatica; }

   a { font-family: Sans-serif; }

           Gördüğünüz gibi aralara virgül koyduk ve bir kaç tane yazı tipi verdik. Böyle olunca ilk dikkate alınan ilk yazılan yazı tipi olur. Eğer, o yazı tipi kullanıcıda yoksa  bir yazılar bir sonraki yazı tipi ile görünür aklınızda bulunsun.

font-size: Yazının Büyüklüğü (Puntosu)
Ölçü birimleri olarak kullanılanlar:

 • % : yüzde olarak belirtmek
 • in : inç olarak belirtmek
 • cm : santim olarak belirtmek
 • mm : milimetre olarak belirtmek
 • em : varsayılan yazı büyüklüğüne göre oranlamak
 • pt : punto olarak belirtmek
 • px : piksel olarak belirtmek

Diyelim yazımızın 15 punto olmasını istiyoruz. Yapmamız gereken:

   h2 { font-size: 12pt; }

 Ya da 12 piksellik bir yüksekliğe sahip olsun diyorsanız:

   h2 { font-size: 14px; }

Varsayılan yazı tipinin %120 fazlasını EM ile belirtirsek:

   h2 { font-size: 1.2em; }

Yukarıdaki örneği yüzde ile ifade etmek isteseydik:

   h2 { font-size: 120%; }

font-style: İtalik (Sağa Yatık) Yazmak

Örneğin;

   h2 { font-style: italic; }

İtalik yazıyı iptal etmek için şunu yazmanız yeterli:

   h2 { font-style: normal; }

font-weight: Kalın Yazmak

Örneğin;

   h2 { font-weight: bold; }

Kalın yazıyı normal haline döndürmek için:

   h2 { font-weight: normal; }
Reklamlar

C’de 10 Tabanından 2’lik Tabana Çevirme

Karşınızda ƒonksiyon, mod, while ve for döngüsü kullanarak C dilinde 10’luk tabandan 2’lik tabana geçiş programı.  Güle güle çevirin.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int ikilik(int x)
{
int i,k[20];
i=0;
while(x>=1)
{
i++;
k[i]=x%2;
x=x/2;
}

printf("\nIkilik tabandaki sayi karsiligi:");
for(i=i;i>0;i--)
printf("%d",k[i]);
}

int main()
{
int a;
printf("Bir sayi giriniz:");
scanf("%d",&a);
ikilik(a);

getch();
return (0);
}

C Programlama Dilinin Temel Özellikleri

Bir C programı bu özellikleri kesinlikle taşımak zorundadır.

 • Her C programı main() fonksiyonunu içermelidir.
 • Satırın sonuna ; işareti konmalıdır.
 • Her fonksiyonun başlangıcı ve bitişi {} sembolleri ile belirlenir.
 • C dilinde yazılan kodlarda küçük-büyük harf ayrımı vardır. Örneğin A ile a derleyici tarafından farklı değerlendirilir.
 • Açıklama operatörü /* */ sembolleridir.
 • Değişken isimleri en fazla 32 karakterden oluşabilir. 32 karakterden uzun değişken isimlerinin ilk 32 karakteri değerlendirilir.
 • Değişken adları ingiliz alfabesinde bulunan karakterler (A-Z) veya (a-z) ile yazılmalıdır.
 • Değişken adları herhangi bir rakam ile başlayamaz. Ilk karakter bir harf olamalıdır.
 • Aşağıdakiler birer veri tipidir ve değişken ismi olarak kullanılamaz.
  int   short  long
  float  char   double
  
Reklamlar