Css Padding (İçten Boşluk)

Tüm padding komutları:

 • padding – Hızlı kullanım
 • padding-top – Üstten boşluk
 • padding-right – Sağdan boşluk
 • padding-bottom – Alttan boşluk
 • padding-left – Soldan boşluk

Alabileceği değerler:

 • genişlik belirtmepx, em, pt gibi ölçülerle genişliği belirtme
 • yüzde kullanma (%) – İçerik genişliğine göre oranlar

Ayrı Ayrı İç Boşlukları Ayarlamak

  .stilim
  {
   padding-top: 15px;
   padding-bottom: 15px;

   padding-left: 30px;
   padding-right: 30px;
  }

İç Boşlukları Ayarlamanın Kısa Yolu

  .stilim
  {
   /* Açıklama: padding: [üst] [sağ] [alt] [sol] */
   padding: 15px 30px 15px 30px;
  }

Yukarı ve alt değeri ile sağ ve sol değeri aynı olan ifadelerde şu şekilde de kullanabiliyorduk:

  .stilim
  {
   /* Açıklama: padding: [üst|alt] [sağ|sol] */
   padding: 15px 30px;
  }
Reklamlar

Css Margin (Dıştan Boşluk)

                                              Boşluk, kenarlığın dışında olacağı için dış kenarlık diyoruz.

Tüm margin komutları:

 • margin – Hızlı kullanım
 • margin-top – Üstten boşluk
 • margin-right – Sağdan boşluk
 • margin-bottom – Alttan boşluk
 • margin-left – Soldan boşluk

Alabileceği değerler:

 • auto – Kenarlıklar tarayıcı tarafından otomatik ayarlanır
 • px – piksel olarak boşluk belirtme
 • % – İçerik genişliğine göre oranlar

Ayrı Ayrı Dış Boşlukları Ayarlamak

margin-left gibi araya tire koyup ingilizcesini yazarak bunu yapıyoruz:

  .stilim
  {
   margin-top: 20px;
   margin-bottom: 20px;

   margin-left: 40px;
   margin-right: 40px;
  }

Dış Boşlukları Ayarlamanın Kısa Yolu

4 kodun tamamını tek satırda bu şekilde yazarız:

  .stilim
  {
   /* Açıklama: margin: [üst] [sağ] [alt] [sol] */
   margin: 20px 40px 20px 40px;
  }

Yukarı ve alt değeri ile sağ ve sol değeri aynı olan ifadelerde şu şekilde de kullanabiliriz:

  .stilim
  {
   /* Açıklama: margin: [üst|alt] [sağ|sol] */
   margin: 10px 20px;
  }

Css Outline (Dış Kenarlık)

outline-style: Kenarlık Stili

Dış kenarlığın stilini belirtmekte kullanılır.

outline-width: Kenarlık Boyutu
Piksel olarak dış kenarlık boyutunu belirtiriz.

outline-color: Kenarlık Rengi
Kenarlığın rengini belirlemekte kullanılır.

Dış Kenarlığın Kısa Kullanımı
Dilerseniz şimdi saydığımız bütün bu özellikleri tek bir outline kodunda toplayalım:

  .kutu1
  {
   outline-width: 3px;
   outline-color: pink;
   outline-style: solid;
  }

  .kutu2
  {
   outline: 3px pink solid;
  }

kutu1 stilinde özellikler tek tek yazıldı ancak kutu2 stilinde tek satır kod yazarak aynı görüntüye ulaşabiliyoruz.

Reklamlar

Css Border (Kenarlık)

border-style: Kenarlık Stili

Kenarların görünüşünü belirleriz.

Kullanabileceğiniz stiller:

none: Kenarlık yok
dotted: Noktalı
dashed: Kesik çizgili
solid: Çizgi
double: Çift çizgi
groove
ridge
inset
outset

Şöyle kullanılıyor:

  .kutum { border-style: dotted; } 

border-width: Kenarlık Boyutu

Kenar genişliğini belirtiriz. Ama öncesinde muhakkak border- style ını belirtmemiz gerekir. Yoksa kenar genişliği ayarlasakta görünmez.

Örnek:

  .kutum { border-style: solid; border-width: 2px; }

border-color: Kenarlık Rengi

Kenarlık rengini değiştirmeyi sağlar. Ama öncesinde muhakkak border-style belirtmemiz gerekir, aksi takdirde görüntülenmeyecektir.

Örnek:

  .kutum {
   border-style: solid;
   border-width: 2px;
   border-color: #0000CC;
  } 

Kenarları Ayrı Ayrı Şekillendirmek

Yukarı (top), aşağı (bottom), sağ (right) ve sol (left) kenarları ayrı ayrı şekillendirmek mümkün.

 • border-left-style – Sol kenarın şekli.
 • border-right-style – Sağ kenarın şekli.
 • border-top-style – Üst kenarın şekli.
 • border-bottom-style – Alt kenarın şekli.

Ayrıca border-style dört kenarın değerini de alacak şekilde yazılabilir. Şöyle ki;

border-style: dotted solid double dashed;

Üst kenar: dotted
Sağ ve sol kenar: solid
Alt kenar: double
Sol kenar: dashed

Kenar Belirtmenin Kısa Yolu

Sadece border kullanarak, border-width, border-color ve border-style değerlerini belirtebiliriz. Örneğin;

  .kutum {
   border: 2px #0000CC solid;
  }

Bu kısayolu da kenarlara ayrı ayrı aşağıdaki komutlarla uygulayabiliyoruz:

 • border-left – Sol kenar
 • border-right – Sağ kenar
 • border-top – Üst kenar
 • border-bottom – Alt kenar 
Reklamlar

Css Kutu Modeli

Kutu modelinde bilmemiz gereken dört tane özellik var:

 • Margin – Kenarlığın çevresinde verilen boşluk.
 • Border – Kenarlık
 • Padding – Kenarlık ile içerik arasındaki boşluk. Arkaplan rengine boyanır.
 • Content (İçerik)

 css box model detalhado

Bir Elementin Genişlik ve Yüksekliği

İçerik alanının genişliği (width) ve yüksekliği (height) ile yapılır.

Örnek:

  .kutum {
   width:150px;
   padding:20px;
   border:6px solid gray;
   margin:15px;
     }

Örnek:

  .kutum {
   /* Dış boşluk */
   margin: 40px;

   /* Kenarlık */
   border: 5px black solid;

   /* İç boşluk */
   padding: 6px;

   /* Genişlik */
   width: 100px;
   }

Tarayıcı Uyumluluğu
Uyumluluk için aşağıdaki kodu mutlaka sayfa kodlarınızın başında kullanın!

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Reklamlar

Css Arkaplan

Arkaplan düzenlemesinde kullandığımız tüm kodlara gelin açıklamalı bir şekilde göz atalım. 

CSS’de Renk İfadeleri

 • Onaltılık (Hex) Renkler
 • RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) Renkler
 • Tarayıcı Renk İsimleri

Onaltılık (Hex) Renkler: #000000 şeklinde önce diyez sonra 6 adet 0-9 ve A-F değerleri alabilen sembollerden oluşur. Örneğin #404040 bir rengi ifade etmektedir.
Bu renk kodlarına resim işlem programlarınız yardımıyla (photoshop, paint shop pro gibi) ulaşabilirsiniz.

RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) Renkler: Bir renk oluştururken kırmızı, yeşil ve mavinin tonlarını belirterek renk oluşturmamızı sağlar. Örneğin rgb( 0, 0, 0 ) siyah rengi belirtir. Mavi bir renk elde etmek istediğimizde Red – Green – Blue üçlemesinde en sonda yer alan mavinin değerini arttırmamız yeterli olur. Yani rgb( 0, 0, 255 ) mavi rengi verir. Windows’daki Paint Brush (MS Paint) programı ve diğer resim editörleri yardımıyla RGB değerlerini alarak renk oluşturabilirsiniz.

Tarayıcı Renk İsimleri: İngilizce olarak belirlenmiş bazı renk adlarını yazarak renk elde edebilirsiniz. Örneğin white beyaz, black siyah, blue mavi rengini verecektir.

Renklerle ilgili örnek bir kullanım:

   /* Koyu kırmızı */
   p { color: #CC0000; }

   /* Yeşilin bir tonu */
   div { color: line; }

   /* Mavi renk */
   code { color: rgb( 0, 0, 255 ); }

background-color: Arkaplan Rengi

   div { background-color: #EFEFEF; }

background-image: Arkaplan Resmi

   body { background-image: url('resim.jpg'); }

Yukarıda da gördüğünüz gibi url(‘ ‘) yazılarak arasında resmin adı veya yolu yazılır.

background-repeat: Arkaplan Tekrarı / Döşeli

Dört kullanımı vardır:

 • no-repeat : Tekrar edilmeyecektir
 • repeat : Tekrarlanacaktır / döşenecektir
 • repeat-x : Sadece sağa doğru tekrar edecektir
 • repeat-y : Sadece aşağı doğru tekrar edecektir

Örneğin;

   body {
     background-image: url('resim.jpg');
     background-repeat: no-repeat;
      }

Yukarıdaki css kodu resmin tekrarlanmayacağını tarayıcıya bildirir.

background-attachment: Arkaplan Sabitliği

Özellik değerinin sabit kalmasını (yani sayfanın yerine göre değişmemesini) istiyorsanız fixed özelliği kullanıyoruz.

   body {
     background-image: url('resim.jpg');
     background-attachment: fixed;
      }

background-position: Resmin Nereye Hizalanacağı

background-repeat özelliğini no-repeat yaparsak hizzalamasına şekil vereceğimiz anlamına gelir.

   body {
     background-image: url('resim.jpg');
     background-repeat: no-repeat;
     background-position: right top;
      }

Not: right (sağ) ve top (üst) tarafa doğru hizalanacağını bildirir.

background: Arkaplan Belirlemenin Kısa Yolu

Yukarıdaki anlattılan bütün özellikleri tek bir satırda yazabiliriz. Anahtar kodumuz: background.

   body {
       background: #000000 url('resim.jpg') no-repeat right top;
      }
Reklamlar

Css Yazılar ( color, text-align, text-decoration, text-transform, text-indent )

color: Yazı Rengi

   p { color: blue; }

text-align: Hizalama

 • left : sol
 • right : sağ
 • center : ortalanmış
 • justify : iki yana yasla

Örnek: Burada paragrafların iki yana yaslanacağını belirtmiş oluyoruz.

   p { text-align: justify; }

text-decoration: Yazı Biçimi

Dekorasyonu kaldırmak için kullanılır.

   a { text-decoration: none; }

text-transform: Yazıda Değişiklik Yap

Yazının otomatik olarak tüm harflerini büyük harfle ya da küçük harfle yazılmasını sağlar.

 • uppercase : tüm harfleri büyük harf yap
 • lowercase : tüm harfleri küçük harf yap
   h1 { text-transform: upperline; }

text-indent: Soldan Boşluk

Yazının başında belirtilen büyüklükte boşluk bırakmasını sağlar. Özellikle paragraflar için kullanılır.

   /* İlk satırda 80 piksel boşluk bırakılacak */
   p { text-indent: 80px; }

NOT: Piksel (px), inç (in), punto (pt), santim (cm), yüzde (%) gibi stillerin sonuna eklenen ölçüler her zaman sayıya bitişik yazılır. 50px doğru | 50 px yanlış.

Diğer Yazı Şekillendirme Komutları

line-height: Satır yüksekliğini belirlerken kullanırız.

letter-spacing: Harfler arasında belirtilen değerde boşluk koymaya yarar.

word-spacing: Kelimeler arasında belirtilen değerde boşluk koyar.

Reklamlar

Css Listeleme Teknikleri

Listeleme yaparken kullanacağınız tüm kelimeler ve açıklamaları:

list-style-type: Listeleme Şekli Tipi

Bir listenin stilini(başındaki işareti) belirlememizi sağlar. Mesala buradaki işaretler kare (square) şeklinde olacaktır:

  ul { 
list-style-type: square; }

ul (maddeli) ve ol (numaralı) listelerde farklı bir çok stil vardır:

Örneğin; numaralı listedeki numaraların roma rakamı olmasını istiyorsak:

  ol.a { list-style-type: upper-roman; }

Alfabedeki küçük harflerin listelenmesini istiyorsak:

  ol.b { list-style-type: lower-alpha; }

İçi boş daireleri madde imi yapmak istiyorsak:

  ul.c { list-style-type: circle; }

Kullanabileceklerinizin tamamı:

OL (numaralı liste) için: armenian, decimal, decimal-leading-zero, lower-alpha, lower-greek, lower-latin, lower-roman, none (boş bırak), upper-alpha, upper-latin, upper-roman.

UL (maddeli liste) için: circle (içi boş yuvarlak), disc (yuvarlak), square (kare), none (boş bırakır – göstermez).

list-style-image: Madde İşareti Yerine Resim Kullanmak

Küçük bir resim belirletip onun madde imi yerine kullanılmasını sağlayabiliriz:

  ul { list-style-image: url('hey.gif'); }

list-style-position: Madde İminin yeri

Madde iminin maddenin içinde mi dışında mı olacağını belirtir. inside içinde, outside dışında olacağı anlamına gelir.

  ul { list-style-position: inside; }

list-style: Kısa Yoldan Kullanım

Yukarıda belirtilen bütün özellikleri tek bir kodda toplamamız mümkün:

  ul { list-style: square url("madde.gif"); } 

Örnekte madde imi kare şeklinde olacak ve üzerine hey.gif işlenecektir.
Özet: Tek satırda önce list-style-type sonra list-style-image belirtmiş olduk

Reklamlar

Css Tablolar

border-collapse: Kenarlıkları Kaldır

Tablolarda nesneler hücrelerde bulunur. HTML’de hücreler Td elementi ile gösterilir.

 table.tablom 
{
border-collapse: collapse;
}

width/height: Tablo Genişliği ve Yüksekliği.

  td.hucre1 
{
width: 100px;
height: 200px;
} td.hucre2
{
width: 400px;
height: 100px;
}
Reklamlar

Css ile Bağlantılarınıza Gelin Şekil Verelim!

Bir bağlantı dört şekilde stillendirilebilir:

 • a:link : Normal link görünüşü
 • a:visited : Ziyaret edilmiş siteye giden link görünüşü
 • a:hover : Fare ile üzerine gelindiği sıradaki görünüşü
 • a:active : Tıklanılan andaki görünüş
    a:link {color:#FF0000;}   /* ziyaret edilmemiş */
    a:visited {color:#00FF00;} /* ziyaret edilmiş */
    a:hover {color:#FF00FF;} /* fare üzerindeyken */
    a:active {color:#0000FF;} /* aktifken */

Kural:

 • a:hover her zaman a:link ve a:visited den SONRA gelmeli.
 • a:active her zaman a:hover dan SONRA gelmeli.
Reklamlar