Değişkenler

Burada değişken kullanımı yani bir sayının nasıl ifade edildiğini görüyoruz. İnteger veri tipinde tanımlanmış olan m, bir tam sayıdır. Bu sayı eğer ki 3.14 gibi bir sayı olsaydı o zaman veri tipi float olmalıydı.
main()
{
int m;
m = 13; 
printf("m'nin degeri: %d \n"m);
m = 23;
printf("m'nin degeri: %d \n",m);
m = 22;
printf("m'nin suanki degeri: %d \n",m);
}
Reklamlar