Aradaki Sayıların Toplamını Bulalım

Ufak alıştırmalar verelim. Önce kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra bakmanız sizin yararınıza olacaktır. 2 sayı giriyoruz örneğin 43 ve 56 girdik. Şimdi bunların arasındaki rakamların toplamını bulan bir program yazalım.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int x,ilk,son,toplam=0;  //Toplama her zaman başlangıç değeri 0 verin
 cout<<"2 sayi giriniz:\n";  //ki üstüne gelecek sayıları toplarken,
 cin>>ilk>>son;          //hata olmasın.
 
 for(x=ilk+1;x<son;x++)  //Aradaki sayıların toplamı
 toplam+=x;
 cout<<toplam;
 cin>>x; 
}
Reklamlar

For Döngüsü ile Yıldızlarla Üçgen Yapma

For Döngüsü, döngünün kontrol degişkenine baslangıç degerinin atanmasi ile baslar. Daha sonra koşulumuzu yazar, son olarakta kaçar arttırmak (veya azaltmak) istiyorsak onu yazarız. i++ demek i=i+1 demektir yani sayıyı 1 arttırır. Yan tarafta gördüğünüz ise ters üçgendir. Orada da i- – diyerek birer azaltıyoruz ki tersten üçgen oluşabilsin. Bunu yapmak için iç içe for kullandım biraz kurcalarsanız mantığını anlamak basit tek yapmanız gereken kodlarla oynamak 😉

#include <stdio.h>     #include <stdio.h>
int main()         int main()
{              {
 int i,j;           int i,j;
 int sayi=5;          int sayi=0;
 for(i=0;i<=sayi;i++)     for(i=10;i>=sayi;i--)
 {               {
 for(j=0;j<=i;j++)        for(j=0;j<=i;j++)
 printf("*");          printf("*");
 printf("\n");          printf("\n");
 }               }
}               }