Renk İsimleri

Renk İsmİ
HEX Değerİ
Renk
AliceBlue #F0F8FF  
AntiqueWhite #FAEBD7  
Aqua #00FFFF  
Aquamarine #7FFFD4  
Azure #F0FFFF  
Beige #F5F5DC  
Bisque #FFE4C4  
Black #000000  
BlanchedAlmond #FFEBCD  
Blue #0000FF  
BlueViolet #8A2BE2  
Brown #A52A2A  
BurlyWood #DEB887  
CadetBlue #5F9EA0  
Chartreuse #7FFF00  
Chocolate #D2691E  
Coral #FF7F50  
CornflowerBlue #6495ED  
Cornsilk #FFF8DC  
Crimson #DC143C  
Cyan #00FFFF  
DarkBlue #00008B  
DarkCyan #008B8B  
DarkGoldenRod #B8860B  
DarkGray #A9A9A9  
DarkGrey #A9A9A9  
DarkGreen #006400  
DarkKhaki #BDB76B  
DarkMagenta #8B008B  
DarkOliveGreen #556B2F  
Darkorange #FF8C00  
DarkOrchid #9932CC  
DarkRed #8B0000  
DarkSalmon #E9967A  
DarkSeaGreen #8FBC8F  
DarkSlateBlue #483D8B  
DarkSlateGray #2F4F4F  
DarkSlateGrey #2F4F4F  
DarkTurquoise #00CED1  
DarkViolet #9400D3  
DeepPink #FF1493  
DeepSkyBlue #00BFFF  
DimGray #696969  
DimGrey #696969  
DodgerBlue #1E90FF  
FireBrick #B22222  
FloralWhite #FFFAF0  
ForestGreen #228B22  
Fuchsia #FF00FF  
Gainsboro #DCDCDC  
GhostWhite #F8F8FF  
Gold #FFD700  
GoldenRod #DAA520  
Gray #808080  
Grey #808080  
Green #008000  
GreenYellow #ADFF2F  
HoneyDew #F0FFF0  
HotPink #FF69B4  
IndianRed #CD5C5C  
Indigo #4B0082  
Ivory #FFFFF0  
Khaki #F0E68C  
Lavender #E6E6FA  
LavenderBlush #FFF0F5  
LawnGreen #7CFC00  
LemonChiffon #FFFACD  
LightBlue #ADD8E6  
LightCoral #F08080  
LightCyan #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow #FAFAD2  
LightGray #D3D3D3  
LightGrey #D3D3D3  
LightGreen #90EE90  
LightPink #FFB6C1  
LightSalmon #FFA07A  
LightSeaGreen #20B2AA  
LightSkyBlue #87CEFA  
LightSlateGray #778899  
LightSlateGrey #778899  
LightSteelBlue #B0C4DE  
LightYellow #FFFFE0  
Lime #00FF00  
LimeGreen #32CD32  
Linen #FAF0E6  
Magenta #FF00FF  
Maroon #800000  
MediumAquaMarine #66CDAA  
MediumBlue #0000CD  
MediumOrchid #BA55D3  
MediumPurple #9370D8  
MediumSeaGreen #3CB371  
MediumSlateBlue #7B68EE  
MediumSpringGreen #00FA9A  
MediumTurquoise #48D1CC  
MediumVioletRed #C71585  
MidnightBlue #191970  
MintCream #F5FFFA  
MistyRose #FFE4E1  
Moccasin #FFE4B5  
NavajoWhite #FFDEAD  
Navy #000080  
OldLace #FDF5E6  
Olive #808000  
OliveDrab #6B8E23  
Orange #FFA500  
OrangeRed #FF4500  
Orchid #DA70D6  
PaleGoldenRod #EEE8AA  
PaleGreen #98FB98  
PaleTurquoise #AFEEEE  
PaleVioletRed #D87093  
PapayaWhip #FFEFD5  
PeachPuff #FFDAB9  
Peru #CD853F  
Pink #FFC0CB  
Plum #DDA0DD  
PowderBlue #B0E0E6  
Purple #800080  
Red #FF0000  
RosyBrown #BC8F8F  
RoyalBlue #4169E1  
SaddleBrown #8B4513  
Salmon #FA8072  
SandyBrown #F4A460  
SeaGreen #2E8B57  
SeaShell #FFF5EE  
Sienna #A0522D  
Silver #C0C0C0  
SkyBlue #87CEEB  
SlateBlue #6A5ACD  
SlateGray #708090  
SlateGrey #708090  
Snow #FFFAFA  
SpringGreen #00FF7F  
SteelBlue #4682B4  
Tan #D2B48C  
Teal #008080  
Thistle #D8BFD8  
Tomato #FF6347  
Turquoise #40E0D0  
Violet #EE82EE  
Wheat #F5DEB3  
White #FFFFFF  
WhiteSmoke #F5F5F5  
Yellow #FFFF00  

 

 

Reklamlar

Script Kullanmak

Script , tarayıcı tabanlı küçük uygulamalardır. Genellikle head bölümünde yer verilir ama body kısmında da kullanılabilir. İki çeşit ekleme yolu vardır.
HTML belgemizin içerisinde javascript kodlarına yer verebiliriz. Bunun için:

 <script type="text/javascript" language="JavaScript">
<!--
/* Kodlar buraya gelecek */
-->
</script>

Kodlar html sayfasında durursa dosyanın boyutu artar ki bu tercih edilen bir şey değildir. Bu yüzden javascript kodunu metin belgesine yazıp sonununu js  olarak kaydedip aşağıdaki şekilde src=” ” özelliğini kullanarakta ekleyebiliriz. Bu kullanışlı olandır.

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="dosyam.js"></script>

Fonksiyonlar

Pencere Olayları
Body ve frameset taglarında kullanılır:

Özellik Açıklama
onload Sayfa yüklenirken yapılacaklar.
unload Sayfa kapatılırken yapılacaklar.

Aşağıdaki kısım sayfa yüklenirken Merhaba! diye bir iletişim kutusu çıkmasını sağlar:
   <body onload=”alert(‘Merhaba!’);”>

Form Nesneleri Fonksiyonları
Bunlar input taglarında kullanılır:

Özellik Açıklama
onchange Metin değiştirilirse yapılacaklar..
onsubmit Form gönderilirken yapılacaklar..
onreset Form temizlenince yapılacaklar..
onselect Metin seçilirken yapılacaklar..
onclick Tıklandığında yapılacaklar.

Aşağıdaki örneğe bir göz atalım:
 <input type=”button” value=”Geri Dön” onclick=”javascript: history.back();”>
Eğer bu butona tıklarsanız geri gitmeniz sağlanacaktır.

Reklamlar

Frame Kullanmak

Pencereleri bölmek için <frameset> kodunu kullanıyoruz. Önemli nokta: <body></body> arasında sakın yazmayın yoksa çalışmaz. Bu kısım frame tekniği desteklemeyen tarayıcılar için <noframes></noframes> arasında kullanılır.

<frameset cols="25%,85%">   
<frame src="frame_a.htm">
<frame src="frame_b.htm">
</frameset>

Yatay ve dikeyi birlikte kullanmak istiyorsak:

<frameset rows="50%,50%">
<frame src="frame_a.htm">
<frameset cols="25%,85%">
<frame src="frame_b.htm">
<frame src="frame_c.htm">
</frameset>
</frameset>

          Frameleri birbirinden ayıran çizgiyi yok etmek için <frame src=”#”> koduna frameborder=”0″özelliğini ekliyoruz.
          Pencere boyutları başlangıçta bizim belirttiğimiz gibi çalışır ama kullanıcı bunu değiştirilebilir. Bunu engellemek için <frame src=”#”> koduna noresize=”noresize” özelliği eklememiz gerekir.

   IFRAME Kullanmak

 
frameborder="0" Kenarlık kullanılmayacağını belirtir.
width="88" 88 piksel genişlikte olacağını belirtir.
height="44" 44 piksel yükseklikte olacağını belirtir.
scrolling="no" Kaydırma çubuğunu gösterme demek.
Reklamlar

Form Nesneler

Yazı Alanları ve Form Gönderme:

 <form name="form" action="index.asp" method="post">
<b>Kullanıcı Adı:</b><br/>
<input type="text" name="isim" size="28"><br/><br/>
<b>Şifre:</b><br/>
<input type="password" name="sifre" size="15"><br/><br/>
<input type="submit" name="gonder" value="Gönder"><br/><br/></form>

name=”isim”Form için bir isim belirleyin, bu isim bilgileri değerlendirirken yardımcı olur.
action=”dosya”Formdan alınan bilgiler hangi dosyaya gönderilecek yazılır.
method=”post”Hangi yöntemle formun teslim edileceği. POST olursa bilgiler görünmez, GET olursa form nesnelerine göre dinamik şekilde adreste görünür.
type=”tür”Nesnenin türü, yukarıda text ile düz metin, password ile şifre kutusu, submit ile formu gönderme butonu olduğunu belirttik.
size=”boyut”Nesnenin uzunluğu sadece type değeri text ya da password ise geçerlidir.
name=”isim”Forma isim verdiğimiz gibi nesnelere de isim vermeliyiz. Bilgileri gönderdiğimiz dosyadan veriyi alırken buradaki isimden yola çıkarız.
value=”deger”Metin kutusunda ya da butonda yazacak yazıyı buradan belirleriz.

Görüldüğü gibi type=” “ ile form nesnelerini şekillendirebiliyoruz. Eğer kullanıcıdan uzun bilgiler almamız gerekiyorsa <textarea></textarea> kodunu kullanarak metin kutusu yapabiliriz.

 <form name="form" action="index.asp" method="post">
<b>Yorumunuzu Yazın:</b><br />
<textarea cols="80" rows="5">Yorum Kutusu</textarea><br/><br/></form>

cols=”sutun sayısı” Sütun sayısı.
rows=”satır sayısı” Satır sayısı.

Seçim Kutuları
 <input> komutu ile tür bölümüne “radio” yazarak çoktan seçmeli bir form nesnesi oluşturuyoruz:

 <input type="radio" name="cinsiyet" value="erkek"> Erkek <br/>
<input type="radio" name="cinsiyet" value="kiz"> Kız <br/>

NOT: Sadece bir seçim yapılabilmesini istiyorsak mutlaka seçeneklerde name=” “ değerleri aynı olmalıdır.
Eğer birden fazla nesne seçilebilmesini sağlayacaksak o zaman checkbox özelliğini kullanıyoruz.

 <input type="checkbox" name="dell" value="araba">Dell kullanıyorum<br/>
<input type="checkbox" name="asus" value="ev">Asus kullanıyorum<br/>

Açılır Seçim Kutusu
Seçim kutusu eklemenin diğer bir yolu da <select> kodudur. 

 <select name="renk">
<option value="beyaz">Mavi</option>
<option value="beyaz">Yeşil</option>
<option value="beyaz">Turuncu</option>
</select>

 
Reklamlar

Arkaplanı Nasıl Kullanırız?

Şimdi bahsedeceğimiz özelliği <body> kısmında kullanabilirsiniz. Eğer arkaplanı renklendirmek istiyorsak şu şekillerde kullanıyoruz:
<body bgcolor=”black”>
<body bgcolor=”#000000″>
<body bgcolor=”rgb(0,0,0)”>

Yok eğer arkaplanı resim eklemek istiyorsak:
<body background=”arkaplan.jpg”> 
Bitti bile..

Reklamlar

Resim Eklemek ve Yazı Tipi

Kodumuz: <img src=”resim.jpg” alt=”Örnek Resim”>

<img src=”selam.gif” alt=”Selam” width=”22″ height=”22″> boyutunu bu şekilde ayarlayabileceğimiz gibi css ile de rahatlıkla yapabiliriz.

Tag Açıklama
<img> Resmi tanımlar
<map> Resim haritasını tanımlar
<area> Resim haritasında tıklanan yeri gösterir

<img src=”html.jpg” alt=”Sağa Dayalı Resim” border=”0″ align=”right”>
Koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.
Ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
— demeğe de dilim varmıyor ama —
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!<br/> (böyle görünmesi için css yoksa her satıra eklememiz lazım<br/> boşluk için)     

            Kenarlıkları yok edip resmi sağa dayadık. Kullanmış olduğumuz “alt” özelliği ile fareyi resmin üstüne tuttuğumuzda açıklayıcı yazıyı görmemiz mümkün. (Bir Nazım Hikmet şiiridir)

            Yazı tipini nasıl değiştireceğimizden de bahsedelim:
<font face=”Comic Sans Ms” size=”5″ color=”red”>Yazı yazacağımız kısım</font><br />
<font face=”Times New Roman” size=”3″ color=”#CCFFCC”>Rengi bu şekilde de koyabiliriz</font><br />

Reklamlar

Tablolar

Tablo oluşturabilmemiz için bilmemiz gereken 3 Temel Kod:

Kod Anlamı
<table> Tabloya başlamak.
<tr> Satıra başlamak.
<td> Sütuna başlamak.

Öncelikle dikkat edilmesi gereken: satırlardaki sütun sayıları eşit olmalıdır. Eğer iki sütunu birleştireceksek colspan=” “ ya da iki satırı birleştireceksek rowspan=” “özelliğini td kodu içerisinde, tırnak işareti arasına kaç sütun veya satır birleştiğini yazmamız gerekir.

Tablo Özellikleri

Özellik

Anlamı

border=”0″ Tablo kenarlığı boyutu.
cellspacing=”0″ Sütunlar arası kenarlık boşluğu.
cellpadding=”0″ Satırlar arası kenarlık boşluğu.
width=”genislik” Tablo genişliği. (Piksel ya da yüzde olarak ifade edilebilir.)
class=”stil” Tablo stili belirtilebilir (CSS bölümünde açıklıcam)

TD (Sütun) Özellikleri

Özellik Anlamı
align=”hiza” Kutu hizası, left, right, center kullanılabilir.
width=”genislik” Tablo genişliği. Piksel ya da yüzde olarak ifade edilebilir.
height=”yukseklik” Tablo yüksekliği. Piksel ya da yüzde olarak ifade edilebilir.
class=”stil” Tablo stili belirtilebilir (CSS bölümünde açıklıcam).
Reklamlar

Html Özellikler

Align özelliği h1, div, td, p gibi anahtarlarda desteklenen sayfa düzeni özelliğidir. Bu değer left (sola), right (sağa) ve center (ortalanmış) olabilir.

<h1 align=”center”>Ortalanmış Başlık</h1>
<table border=”0″> Kenarlıksız tablo için bunu kullanıyoruz.
Sayfamıza link koymak istersek ve tıklandığında yine aynı ya da yeni sayfada açılmasını istersek napıcaz??

<a href="https://melisturkoglu.wordpress.com" title="Benim Bağlantım">
Bağlantımı aynı sayfa aç</a>

<a href="https://melisturkoglu.wordpress.com" target="_blank" title="Benim Bağlantım">
Bağlantımı yeni sayfada sayfada aç</a>

      Peki 2 veya daha fazla sayfası olan bir site yapmak istersek ne olacak? 5 yaprak notepad oldu nasıl birleştiricez bunları diye soruyorsanız işte onu da böyle yapıyoruz:

 <a href="index.html">HTML Dersleri</a>
<a href="mailto:melis@hotmail.com.tr">Bize e-mail göndermek için buraya tıklayın.</a>
    Tıklayınca sayfa başına dönmek için:   <a href="#top">Sayfa Başı</a>
Reklamlar

Html Listeleme

Html ile numaralı ve numarasız şekilde liste yapabilirsiniz. Öncelikle listeleme etiketlerini verelim. Daha sonra örneklere geçelim.

Listeleme Etiketleri
Etiket Açıklama
<ol> Sıralı liste
<ul> Sırasız liste
<li> Liste maddesi
<dl> Tanımlama listesi
<dt> Terim tanımı
<dd> Tanım açıklaması
   

Numaralı liste için;

<ol>
<li>Melodi</li> <li>Bemol</li> <li>Diyez</li> </ol>

Numarasız liste için;

<ul>
<li>Gitar</li> <li>Resim</li> <li>Buz pateni</li> </ul>

etiketlerini kullanırız.

Birde tanımlama listeleri vardır. Aşağıdaki şekilde kullanılır.

<dl>
<dt>Müzik</dt>
<dd>Gitar, notalar ve solfej</dd>
<dt>Resim</dt>
<dd>Karakalem ve portre</dd>
</dl>
Reklamlar