Katarların Birleştirilmesi

strcpy() fonksiyonu, katarı kopyalamak için kullanılır. Ancak kopya olacak katar, kendisine gelecek kelimeyi alacak boyutt olmalıdır.
strcat() fonksionu ise iki karakter dizimizden ikincisini birincinin sonuna ekler.
Bunların dışında size 2 fonksiyondan daha bahsetmek istiyorum.
strcmp(): iki karakter katarının ayni olup olmadigini kontrol etmek için kullanılır. İngilizce’deki ‘compare’ karşılaştırmak kelimesinden de aklınızda tutabilirsiniz.
atoi(): Bazen sayıları karakter dizisi olarak okumamiz gerekebilir. Ancak bu sayilarin sayi degerlerine gereksinim duyabiliriz. Atoi() fonksiyonu, bir karakter dizisini alir ve onu sayiya çevirir.
Örnegin; “123456” dizisini alir 123456 sayisina döndürür. 
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
 char str[40];
 int x;

 strcpy(str,"Melis ");  //string kütüphanesinde bulunur
 strcat(str,"Turkoglu");
 cout<<str;

 //strcat(katar,"melis");
}
Reklamlar

Katar Uzunluğu = Sterlen() Fonksiyonu Kullanımı

Karakterin uzunluğunu sterlen() fonksiyonu sayesinde hesap ederiz. İşte kullanımı:
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
 char str[50];
 
 cout<<"Kelimemiz:\n";
 cin>>str;
 cout<<"Karakter sayisi:\n"<<strlen(str); 
}

C dilinde Katarlar

C ile de size katarları göstermek istiyorum. Tahmin ettiğiniz gibi biraz farklı tam sayıları(integer) printf()’te nasıl %d ile gösteriyorsak floatı %f, karakteri de %s ile gösteriyoruz. Burada gördüğünüz  (sırasıyla) %s=Melis,  %d=62, %f=1.70 ‘i ifade eder.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
 int i;
 char ad[][12]={"Melis","Kürşat","Can"};
 int kilo[]={62,70,65};
 float boy[] ={1.70,1.85,1.68};
 puts("\nISIM \tKILO \tBOY");
 for(i=0;i<3;i++)
 printf("%s\t%d\t%f\n",ad[i],kilo[i],boy[i]);
}
Reklamlar

Katarlar

2 kelimeliyi nasıl yazarız? Eğer tek kelime yazmak isteseydim?

char a[]={'A','L','I'};
char a[]="Ali";           //Bu şekilde yazmam gerekirdi
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
 char a[][80]={"Melis","Turkoglu"}; 
 int i,j;

 for(i=0;i<=a[i][0];i++)
 {
 for(j=0;j<=a[i][j];j++)
 cout<<a[i][j]; 
 }
 getch();
 return 0;
}
Reklamlar

Katar Okuma

Öncelikle program bizden bir karakter dizisi alıyor; örneğin ‘bilgisayar’ diye bir kelime girdik. Ekran karşımıza 10 tane ‘sanane’ yazdı.. Sizce bunun sebebi nedir? Hemen programı inceliyoruz. Ve görüyoruz ki for aslında katarla kurulmuş yani girdiğimiz kelimenin harf sayısı kadar bize ‘sanane’ yazıyor. Nasıl? ⌈  •.• ⌋
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
 // katar okuma
 char melis[30];
 int x;
 cout<<"Bir seyler yaz:\n";
 gets(melis);
 
 for(x=0;x<melis[x];x++)
 
 cout<<"Sanane\n";
 getch();
 return 0; 
}
Reklamlar