Matrisler

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
 int x[2][2]={{1,2},{3,4}};
 int i,j;
 
 for(i=0;i<2;i++)
 {
 for(j=0;j<2;j++)
 {
 
 cout<<"["<<i<<"]"<<"["<<j<<"]"<<"="<<x[i][j]<<"\n";
 }
 }
 getch();
 return 0;
}
Reklamlar

Matrisler

 Geldik çok boyutlu diziler olan matrislere. Öncelikle diziler belirlenen sayıda değişkenin bir sıra içinde tutulmasını sağlar. Diziler, tek boyutlu ve çok boyutlu olabilır. 2 boyutlu dizilere örnek olarak matrisleri verebiliriz cunku matrisler satır ve sutün olmak üzere 2 boyuttan oluşurlar. Burada matrisin kaça kaçlık bir matris olduğu ve elemanları kullanıcı tarafından giriliyor.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
 int main()
{
 int melis[50][50];
 int i,j,satir,sutun;

 printf("Satir sayisini giriniz:"); 
 scanf("%d",&satir);
 printf("Sutun sayisini giriniz:");
 scanf("%d",&sutun);

 printf("\nDizinin degerlerini giriniz:\n");
 for(i=0;i<satir;i++)
 {
  for(j=0;j<sutun;j++)
  {
  printf("\nmelis[%d][%d] icin deger: ",i,j);
  scanf("%d",&melis[i][j]); 
  }
 } 
  printf("\ndizi %d Satir ve %d Sutundan olusan=melis[%d][%d] cok boyutlu dizi:\n",satir,sutun,i,j);
  for(i=0;i<satir;i++)
 {
  for(j=0;j<sutun;j++)
  {
  printf("%2d",melis[i][j]); 
  } 
  printf("\n\n"); 
 }
  getch(); 
}