C++ Hastane Otomasyonu

Arkadaşlar bunu da örnek olsun diye paylaşmak istedim. C++ ta yazmış olduğum proje ödevimdi incelemenizde fayda var. Sanırım dosyalama C’nin ve C++’ın en kolay konusu. Diğer konulara göre çok daha rahat anlaşılıyor. ⇓⇓
#include <iostream> // cout,cin vs. için 
#include <conio.h> //getch(); fonksiyonu için
#include <fstream> // dosyalama işlemleri için 
#include <string> // string türü için 
#include <windows.h> //komut ekranına renk vermek için 
#include <clocale> // Türkçe karakter için
#include <iomanip> //setw() için eklenen kütüphane
#include <stdio.h>


using namespace std;
int main()
 {
 system("color 80"); //komut ekranını renklendiriyoruz
 setlocale(LC_ALL, "turkish"); //Türkçe karakter ekliyoruz
 
 int secim;
 string HastaAdi; //Değişkenleri tanımladık
 string HastaSoyadi; 
 int TcNo; 
 int Telefon;
 int KayitNo;
 int HastaYas; 
 string HastaCinsiyet; 
 char islem;
 int TC;
 
 
 string Tarih; 
 string DoktorAdi; 
 string Teshis; 
 string Ilac;
 string Saat;
 string Tahliller;
 double Ucret;
 
 char cevap; 
 
 do{
 cout<<"1- Hasta kayıt ekleme"<<endl; //Menümüz
 cout<<"2- Hasta kaydı düzeltme"<<endl; 
 cout<<"3- Hasta silme"<<endl;
 cout<<"4- Randevu alma"<<endl; 
 cout<<"5- Randevu silme"<<endl; 
 cout<<"6- Randevu güncelleme"<<endl; 
 cout<<"7- Hasta sorgulama"<<endl; 
 cout<<"8- Hasta listesi alma"<<endl; 
 cout<<"9- Hasta muayene kaydı"<<endl; 
 cout<<"Yapmak istediginiz islemi seciniz:"<<endl;
 cin>>secim;
 
 switch(secim) //Seçim yapıyoruz
 {
 case 1:
 {
 
 cout<<"1- Hasta kayıt ekleme"<<endl; //Menüden numara seçerken önce kayıt ekleme yapıyoruz
 
 ofstream DosyaYaz; 
 DosyaYaz.open("Hasta.txt",ios::app); 
 do 
 { 
 cout<<"\n Hasta TC :"; cin>>TC; 
 cout<<"\n Hasta Adi :"; cin>>HastaAdi; 
 cout<<"\n Hasta Soyadi :"; cin>>HastaSoyadi; 
 cout<<"\n Hasta Yasi :"; cin>>HastaYas; 
 cout<<"\n Telefonu :"; cin>>Telefon; 
 cout<<"\n Cinsiyeti :"; cin>>HastaCinsiyet; 
 
 DosyaYaz<<TC<<" "<<HastaAdi<<' '<<HastaSoyadi<<' ' <<HastaYas<<' '<<Telefon<<' ' <<HastaCinsiyet<<endl; 
 cout<<"\n Baska kayit yapacak misiniz?(e/E) (h/H) ";cin>>cevap; 
 
 }while(cevap=='e' || cevap=='E'); 
 
 DosyaYaz.close(); 
 cout<< "Dosyaya yazim tamamlandi."<<endl; 
 
 break;
 }
 case 2:
 { 
 cout<<"2- Hasta kaydı düzeltme"<<endl;
 ifstream DosyaOku;
 DosyaOku.open("Hasta.txt",ios::app);
 cout<< "\n Hasta Bilgileri \n"; 
 cout<<"TC no :";
 cin>>TcNo;
 if(TC==TcNo) 
 { 
 DosyaOku.close(); 
 ofstream DosyaYaz; 
 DosyaYaz.open("Hasta.txt",ios::app); 
 cout<<"\n Hasta Adi :"; cin>>HastaAdi; 
 cout<<"\n Hasta Soyadi :"; cin>>HastaSoyadi; 
 cout<<"\n Hasta Yasi :"; cin>>HastaYas; 
 cout<<"\n Telefonu :"; cin>>Telefon; 
 cout<<"\n Cinsiyeti :"; cin>>HastaCinsiyet; 
 
 DosyaYaz.close(); 
 }
 else 
 cout<<"Kimlik Numarası bulunamadı"<<endl;
 break;
 } 
 case 3:
 /*{
 cout<<"3- Hasta silme"<<endl;
 ifstream DosyaOku;
 DosyaOku.open("Hasta.txt");
 cout<<"TC no:";
 cin>>TcNo;
 if(TC==TcNo)
 {
 remove("Hasta.txt");
 } 
 break;
 }*/
 case 4:
 
 {
 cout<<"4- Randevu alma"<<endl;
 
 cout<<" Hasta TC :";cin>>TC; 
 
 ifstream DosyaOku("Hasta.txt"); 
 while(!DosyaOku.eof()) 
 { 
 DosyaOku>>TcNo>>HastaAdi>>HastaSoyadi>>HastaYas>>Telefon>>HastaCinsiyet; 
 cout<<endl;
 if(TC==TcNo) 
 { 
 cout<< "\n Hasta Bilgileri \n"; 
 cout<<"TC no :"<<TcNo<<endl; 
 cout<<"Adı :"<<HastaAdi<<endl; 
 cout<<"Soyadı :"<<HastaSoyadi<<endl; 
 cout<<"Yası :"<<HastaYas<<endl; 
 cout<<"Telefonu :"<<Telefon<<endl; 
 cout<<"Cinsiyeti:"<<HastaCinsiyet<<endl; 
 cout<<"Randevu istiyor mu? (e/h)"<<endl; 
 cin>>cevap; 
 
 if (cevap=='e'|| cevap=='E') 
 { 
 DosyaOku.close(); 
 ofstream DosyaYaz; 
 DosyaYaz.open("RandevuAl.txt",ios::app); 
 
 cout<<"\n Randevu Bilgileri \n"; 
 cout<<"\n Tarih :"; cin>>Tarih; 
 cout<<"\n Doktor Adi :"; cin>>DoktorAdi; 
 cout<<"\n Teshis :"; cin>>Teshis; 
 cout<<"\n Muayene Ucreti :"; cin>>Ucret; 
 
 DosyaYaz <<TcNo<<" "<<Tarih<<' '<<DoktorAdi<<' ' <<Teshis<<' '<<Ucret<<"\n";
 DosyaYaz.close(); 
 }
 }
 }
 break;
 }
 
 case 5:
 /*{
 cout<<"5- Randevu silme"<<endl;
 break;
 }*/
 case 6:
 {
 cout<<"6- Randevu güncelleme"<<endl;
 
 
 ifstream DosyaOku("Hasta.txt",ios::in); 
 cout<<"TC no:";
 cin>>TcNo;
 if(TC==TcNo)
 { 
 cout<< "\n Hasta Bilgileri \n"; 
 cout<<"TC no :"<<TcNo<<endl; 
 cout<<"Adı :"<<HastaAdi<<endl; 
 cout<<"Soyadı :"<<HastaSoyadi<<endl; 
 cout<<"Yaşı :"<<HastaYas<<endl; 
 cout<<"Telefonu :"<<Telefon<<endl; 
 cout<<"Cinsiyeti:"<<HastaCinsiyet<<endl; 
 
 ofstream DosyaYaz;
 DosyaYaz.open("Muayene.txt",ios::app);
 { 
 cout<<"\n Randevu Bilgileri \n"; 
 cout<<"\n Tarih :"; cin>>Tarih; 
 cout<<"\n Doktor Adi :"; cin>>DoktorAdi; 
 cout<<"\n Teshis :"; cin>>Teshis; 
 cout<<"\n Muayene Ucreti :"; cin>>Ucret; 
 
 DosyaYaz.close();
 ofstream DosyaYaz;
 }
 DosyaOku.close(); 
 ifstream DosyaOku; 
 
 }
 else
 cout<<"Böyle bir kişi bulunmamaktadır.";
 
 break;
 }
 case 7: 
 { 
 cout<<"7- Hasta sorgulama"<<endl;
 
 cout<<" Hasta TC :";cin>>TC; 
 ifstream DosyaOku("Hasta.txt"); 
 while(!DosyaOku.eof()) 
 { 
 DosyaOku>>TcNo>>HastaAdi>>HastaSoyadi>>HastaYas>>Telefon>>HastaCinsiyet; 
 if(TC==TcNo) 
 { 
 cout<< "\n Hasta Bilgileri \n"; 
 cout<<"TC no :"<<TcNo<<endl; 
 cout<<"Adı :"<<HastaAdi<<endl; 
 cout<<"Soyadı :"<<HastaSoyadi<<endl; 
 cout<<"Yaşı :"<<HastaYas<<endl; 
 cout<<"Telefonu :"<<Telefon<<endl; 
 cout<<"Cinsiyeti:"<<HastaCinsiyet<<endl; 
 TC=TcNo; 
 
 DosyaOku.close(); 
 ofstream DosyaYaz; 
 DosyaOku.open("Muayene.txt",ios::in); 
 cout<<" randevu bilgileri \n"<<endl; cout<<setw(11)<<" TC "<<setw(10)<<" Tarih "<<setw(12)<<" Doktor Adi "<<setw(10)<<" Teshis "<<setw(6)<<" Ucret"<<endl; 
 while(!DosyaOku.eof()) 
 { 
 
 DosyaOku>>TcNo>>Tarih>>DoktorAdi>>Teshis>>Ucret; 
 
 if(TC==TcNo) 
 { 
 cout<<setw(11)<< TcNo<<setw(10)<<Tarih<<setw(12)<< DoktorAdi<<setw(10)<< Teshis<<setw(6)<< Ucret<<endl; 
 } 
 } 
 DosyaYaz.close();
 

 } 
 } 
 

 break;
 }
 case 8:
 {
 cout<<"8- Hasta listesi alma"<<endl;
 ifstream DosyaOku;
 DosyaOku.open("Hasta.txt",ios::in);
 
 while(!DosyaOku.eof()) 
 { 
 DosyaOku>>TcNo>>HastaAdi>>HastaSoyadi>>HastaYas>>Telefon>>HastaCinsiyet; 
 cout<<"\n Hasta Bilgileri \n"; 
 cout<<"TC no :"<<TcNo<<endl; 
 cout<<"Adı :"<<HastaAdi<<endl; 
 cout<<"Soyadı :"<<HastaSoyadi<<endl; 
 cout<<"Yaşı :"<<HastaYas<<endl; 
 cout<<"Telefonu :"<<Telefon<<endl; 
 cout<<"Cinsiyeti:"<<HastaCinsiyet<<endl; 
 
 DosyaOku.close();
 }
 break;
 }
 
 case 9: 
 {
 cout<<"9- Hasta muayene kaydı"<<endl;
 ifstream DosyaOku;
 DosyaOku.open("Hasta.txt",ios::in);
 
 
 { 
 
 do{
 if(DosyaOku.eof()) break;
 else
 DosyaOku>>TcNo>>DoktorAdi>>Teshis>>Tahliller>>Ilac; 
 cout<<"\n Hasta Bilgileri \n"; 
 cout<<"\n Doktor Adı :"<<DoktorAdi; 
 cout<<"\n Teşhis:"<<Teshis;
 cout<<"\n Tahlil Bilgileri :"<<Tahliller; 
 cout<<"\n İlaç :"<<Ilac; 
 }while(true);
 
 
 do{
 if(DosyaOku.eof()) break; 
 
 else
 
 DosyaOku>>TcNo>>HastaAdi>>HastaSoyadi>>HastaYas>>Telefon>>HastaCinsiyet; 
 cout<<"\n Hasta Bilgileri \n"; 
 cout<<"TC no :"<<TcNo<<endl; 
 cout<<"Adı :"<<HastaAdi<<endl; 
 cout<<"Soyadı :"<<HastaSoyadi<<endl; 
 cout<<"Yaşı :"<<HastaYas<<endl; 
 cout<<"Telefonu :"<<Telefon<<endl; 
 cout<<"Cinsiyeti:"<<HastaCinsiyet<<endl; 
 
 }while(true);
 
 
 ofstream DosyaYaz;
 DosyaYaz.open("Randevu.txt",ios::app);
 DosyaYaz.close();
 }
 DosyaOku.close();
 
 break;
 }
 }
 
 
 cout<<"İslem yapmaya devam etmek istiyor musunuz? (e/E) (h/H)";
 cin>>islem;
 }while(islem=='e' || islem=='E'); //İşlemi yaptıktan sonra karşımıza tekrar menü
 cout<<endl; //çıkmasını sağlıyor
 getch(); 
 
 }
Reklamlar

C’de 10 Tabanından 2’lik Tabana Çevirme

Karşınızda ƒonksiyon, mod, while ve for döngüsü kullanarak C dilinde 10’luk tabandan 2’lik tabana geçiş programı.  Güle güle çevirin.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int ikilik(int x)
{
int i,k[20];
i=0;
while(x>=1)
{
i++;
k[i]=x%2;
x=x/2;
}

printf("\nIkilik tabandaki sayi karsiligi:");
for(i=i;i>0;i--)
printf("%d",k[i]);
}

int main()
{
int a;
printf("Bir sayi giriniz:");
scanf("%d",&a);
ikilik(a);

getch();
return (0);
}

Üçgen Piramit

♠♣♥♦
#include <iostream>
using namespace std;
# define yildiz 9
int main()
{
for(int i=1;i<=yildiz;i+=2)
{
for(int k=0;k<(yildiz-i)/2;k++)
cout<<" ";
for(int j=0;j<i;j++)
cout<<"*";
cout<<endl;
}

return 0;
}
Reklamlar

Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi

Matematiksel fonksiyonların kullanımlarını incelemeniz için yapmış olduğum çok fonksiyonlu hesap makinesi:)

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>   //matematiksel işlemler için
using namespace std;
int main()
{
 int secim,i;
 int b=1;
 double x,y,sonuc;

 do{
 
 cout<<"Sayilari giriniz:\n";
 cin>>x>>y;
 cout<<"İslemin numarasini giriniz:\n";
 cin>>secim;

 switch(secim)
 {
 case 1:
 x+y;
 cout<<"sonuc:\n"<<x+y;
 break;

 case 2:
 x=sqrt(x);
 cout<<"sonuc:\n"<<x;
 break;

 case 3:
 x=log10(x);
 cout<<"\n";
 y=log10(y);
 cout<<"sonuc:\n"<<x<<endl<<y;
 break;

 case 4:
 x=pow(x,y);
 cout<<"sonuc:\n"<<x;
 break;

 case 5:
 sonuc=sin(x*3.14159265/180);
 cout<<"sonuc:\n"<<sonuc;
 break;
 case 6:
 
 for(i=1;i<=x;i++){
 b=b*i;
 }
 cout<<"sonuc:\n"<<b;
 break;
 
 default:
 cout<<"Hatali giris yaptiniz. \n";
 
 }
 }while(getch()==5); 
 return 0;
 
}
Reklamlar

C++ Faktoriyel Hesaplama

Artık C++’a geçiyoruz. Kalan konuları C++ ile anlatacağım. C’den çok daha kolay olan bu dil nesneye dayalı programlama için oldukça kullanışlı. Burada printf() yerine cout; scanf() yerine de cin komutunu kullanacağız. Aslında input,output ve iostream kütüphanesi dışında değişen fazla bir şey yok. For’ları zaten biliyorsunuz. Öncelikle faktörileyini istediğimiz bir sayi giriyoruz. ‘i’ değişkenini birer birer arttırıyoruz ve faktöriyel ile çarpıyoruz işte sonuç.
#include <iostream>
using namespace std;  //using namespace std; using std::cout gibi komutları tek tek tanımlamaktan bizi kurtarır 
int main()
{
 int i,faktoriyel=1,sayi;
 
 cout<<"Bir sayi giriniz:\n";
 cin>>sayi;
 
 for(i=1;i<=sayi;i++)
 
 faktoriyel*=i;
 cout<<"Cevap:\n"<<faktoriyel; 
}
Reklamlar

http://www.kadirga.k12.tr/egitim/c_programlama/ders.php-id=9.htm

Bu siteden C programlama dili ile yazılmış dizilerle ilgili güzel örnekler bulabilirsiniz. Bir inceleyin derim. Diğer konuları C++ ta anlatacağım için C’de bunlara değinmedim. Aslında bütün programlama dillerinin mantığı aynıdır genel olarak değişen şey ‘syntax’lar yani yazıdırmak için C’de printf() i kullanıyorsak C++ dilinde bu cout olacak vs. Derinlere daha sonra ineceğiz.∗
Reklamlar

Gelin ‘H’ Harfi Yapalım!!

♣For’ları öğrendiğimize göre bunu yapmak oldukça basit olmalı. Bakmadan yapmaya çalışırsanız daha kolay kavrarsınız.

#include <stdio.h>
int main()
{
 int i,j;
 for(i=0;i<=0;i++)
 {
  for(j=0;j<=3;j++)
  printf("*\t*\n");
  printf("---------\n");
 
  for(int a=0;a<=0;a++)
 {
  for(int b=0;b<=3;b++)
  printf("*\t*\n");
 }
 }
}
Reklamlar

Sayıları Büyükten Küçüğe Sıralama

Scanf’ten bahsetmemişiz bahsedelim hemen. Scanf fonksiyonunun prototip bildirimi de printf fonksiyonu gibi stdio.h başlık dosyasında yer alır. Yazdığımız programda karşı taraftan veri almak istediğimizde adreslerle iş yapan sevgili ‘scanf’i kullanırız.
Puts() ise scanf() gibi bizden bilgiyi alır. Aslında ‘puts’ un asıl görevi ileride göreceğimiz katarları alıp, atamak için kullanılır. Şöyle ki; sevgili scanf() bizden şu cümleyi almak için yetersizdir: “Programlamayı ögrenmek istiyorum”. Çünkü boşluk gördüğü anda, veriyi almayı keser ve sadece “Programlamayı” kelimesinin atamasını yapar. Boşluk içeren böyle cümleler için puts( ) ve gets( ) fonksiyonları kullanılır.
Bu bilgiler ışığında şimdi gelin programa bakalım. Burada görüldüğü gibi bir sayı dizimiz var x[5]; i ve j ise if yardımıyla 2 sayı arasında kıyaslama yapmak için kullanılacak. ‘Gec’ değişkeni kıyaslama için verilen gecici bir değer. Şimdi gelin sıralamaya başlayalım:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 main()
 {
  int x[5],i,j,gec; puts("5 tane sayi gir:");
  for(i=0;i<5;i++)
 {
  printf("%d Sayi: ",i);
  scanf("%d",&x[i]);
 }

  for(i=0;i<4;i++)
 {
  for(j=i+1;j<5;j++)
  {
   if( x[j]<x[i] )
  {
   gec = x[i];
   x[i] = x[j];
   x[j] = gec;
  }
  }
 }
  for(i=0;i<5;i++)
  printf("\n %d",x[i]);
  getch();
 }
Reklamlar

Mod / 1’den 20’ye kadar Tek Sayıları Yazdırma

C dilinde mod almak istersek bunu nasıl yaparız? Tek sayıları nasıl yazarız? İşte cevabı…
Öncelikle gördüğünüz gibi ‘i’ değişkenini integer tipinde bu şekilde ‘for’un içinde tanımlayabiliyoruz . Şimdi gelelim nasıl çalıştığına:
‘i’ nin 2’ye göre modu 0 ise (yani bir sayı 2’ye bölündüğünde kalan 0’sa) bu bir çift sayıdır. Bu durumda ekrana yazdırılmaması için döngü bir sonraki adıma geçip ekrana tek sayıları basar.
Not: Burada ‘continue‘ önemli ve gereklidir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h> // getch() fonksiyonun kütüphanesi. Bu fonksiyon programın durmasını sağlar.

int main()
{
 for(int i=0; i<20; i++)
 {
  if(i%2 == 0) continue;
  printf("%d \n",i);
 }
  getch();
}
Reklamlar

1’den 20’ye Sayıları yazdır ama 18 ile 28 arasındakiler olmasın!

Evet geldik şimdi başka bir örneğimize. Başlıktan da gördüğünüz gibi şimdi 1’den 40’a kadar olan rakamları yazdıracağız. Ancak 18 ile 28 arasındaki sayılar olmayacak. Gördüğünüz gibi burada continue diye bir komut kullandık. Gövdenin içindeki continue komutu döngüyü devam ettirmek için kullanılır. Nasıl kullanıldığını görmeniz için burada kullandım yani bunu illa burada kullanmak gibi bir zorunluluğunuz yok.
#include <stdio.h>

int main()
{
 int x;
 for(x=1;x<=40;x++)
 {
 if(x>18 && x<28)
 continue;
 printf("%d \n",x);
 }
}
Reklamlar