Tableau Ders 94: Çift Eksenli Harita

Eksenleri birleştirmek için kullandığımız bir teknik vardı: Dual Axis.

Pekala bunu harita için nasıl kullanabiliriz? Dual axis map nasıl yapılır?

Öncelikle herkesin bildiği gibi harita yaratmak için il alanının üzerine sağ tıklayarak Geographic Role -> State/Province diyelim ve ilin üzerine çift tıklayarak haritayı oluşturalım.

Kar alanını Marks -> Color içerisine atarak filled map oluşturalım.

haritaaa.png

Ctrl tuşuna basarak Rows’taki Latitude‘yi yanına kopyalayalım. Böylece alt alta iki tane harita elde etmiş olacağız.

Şimdi illerdeki karlılığı renklerden anlayabiliyoruz. Bu karlılığı hangi segmentlerden ne kadar satış yaptığımıza göre görmek istediğimizi varsayalım.

Marks -> 2. Latitude‘a gelelim ve Pie grafiği seçelim. Segment’i Color‘a; satışı Angle‘ın içine sürükleyip bırakalım.

piemap.png

Bu konuyu Türkiye haritasında göstermek istedim. Burada ilçeleri de göstermek isteseydik ilçenin üzerine sağ tıklayarak coğrafik rolünü City vermemiz gerekirdi. Ardından üzerine çift tıklayarak ilçeleri de harita üzerinde görebilirdik. Şuan çok kalabalık olmaması için ilçeyi eklemiyorum.

Peki elimizde gördüğünüz gibi iki harita var bu iki ekseni üst üste getirmek için Rows’taki ikinci Latitude‘a sağ tıklayarak Dual Axis yapalım.

Ta Taa

dualmap.png

Reklamlar

Tableau Ders 93: Toplam ve Ara Toplam

ğlx49lx

Bir crosstab raporunuz var ve toplam ve ara toplamları görmek hatta bunları farklı şekillerde hesaplatmak istiyorsunuz.

Pekala nasıl yapacağımıza bir bakalım.

Öncelikle ekranda gördüğünüz sheet’i oluşturalım ve Sales’in üzerine sağ tıklayarak Create Table Calculation -> Percent of Total diyelim.

Yüzdeye çevirdiğimizde hesaplamak daha kolay olacaktır.

Öncelikle kolon ve satır toplamını ekranda göstermek için menüden Analysis -> Totals -> Show Row Grand Totals ardından aynı şekilde Show Columnd Grand Totals diyelim. Daha aynı şekilde Add All Subtotals ile ara toplamları da ekleyelim.

erfewdkldw.png

Peki şimdi Sales’e Percent of Total verdiğimiz için artık Sales’e sağ tıkladığımızda Compute Using kısmını görebiliriz. Çünkü Compute Using işlemin neye göre hesaplandığını seçtiğimiz kısımdır ve sayısal değere herhangi bir hesaplama vermeden Compute Using diyemeyiz.

çr94r.png

Görüldüğü üzere default olarak Table (across) seçili geldi. Yani bu durumda satır yüzde toplamının %100 olacak şekilde toplamdaki yüzdelerinin hesaplandığını görebilirsiniz.

Compute using‘i, Table (down) seçtiğimizde kolonların aşağıya doğru toplamlarının yüzde yüz olacağı şekilde hesaplandığını görebilirsiniz.

9949.png

Bu şekilde sırayla seçerek tek tek inceleyebilirsiniz.

Eğer burada yılları da baz alarak yüzdesel satış farkını inceleseydik o zaman Compute Using‘teki alanlar biraz daha değişecekti. Bunun sebebi artık iki kolon olmasıdır.

comp

Buradaki alanların ne işe yaradığını kendiniz denerken daha net görebilmek için Marks -> Label‘ın içerisine hesaplanmamış toplam satış bilgisini de atabilirsiniz. Böylece işlemlerin nasıl yapıldığını daha kolay görebilirsiniz.

rıö9ö49ö4.png

Text‘in içerisinde yukarıda Difference hesaplamasını verdiğim satış ve altında normal satış değerleri bulunmaktadır.

Tableau Ders 92: Box Plot

Box Plot, değerlerin bir eksen boyunca dağılımını göstermek için kullanılır.

Tableau ile Box Plot‘ı kullanmak oldukça pratik. Nasıl yaptığımıza gelin örnek üzerinden görelim.

Data: Sample -Superstore.

Sub-Category’yi Columns’a; Sales’i Rows’a sürükleyip bırakalım.

Şuan alt kategorilerin toplam satışlarını görüyoruz. Peki o alt kategoride tüm satış değerlerini görmek istersek ne yapacağız?

Menüden Analysis -> Aggregate Measures diyerek ekrandaki satış alanı Non-aggregate‘e çevireceğiz.

agg mea

İşte şuan alt kategorilerine kadarlık fiyatlara satıldığını görüyoruz. Her bir daire bir fiyat bilgisini (satış değerini) gösteriyor.

r3r3ad.png

Box Plot‘ı kullanmak için sol taraftaki Data‘nın yanındaki Analytics bölmesine geçerek Custom‘ın altındaki Box Plot‘ı grafiğin üzerine sürükleyin ve çıkan ekrandan Cell kutusunun içine bırakın.

frbox.png

Burada hiçbir değişiklik yapmayacağız fakat isterseniz Box Plot‘ınızın fontunu buradan değiştirebilirsiniz.

boxsw.png

Satış dağılımının en yüksek olduğu alt kategorinin Machine olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

Tableau Ders 91: İşlem (Aggregate ve Non Aggregate)

Tableau’nun örnek Sample – Superstore verisi ile New York City ile Texas City arasındaki satış farkını bulalım.

New York City’deki satışı bulmak için aşağıdaki hesaplamayı New York City Sales ismiyle yazalım.

Bunu iki şekilde yazabiliriz.

  • IF [City]="New York City" THEN [Sales] END

ya da

  • IF ATTR([City])="New York City" THEN SUM([Sales]) END

Şuan ilkini kullanacağız.

Eğer bu şekilde yazarsanız:

IF [City]=”New York City” THEN SUM([Sales]) END

size aşağıdaki şekilde bir hata mesajı verecektir.

cannot mix aggregate and non-aggregate comparisons or results in ‘if’ expressions tableau

Bu hatanın sebebi Sales alanını aggregate, City alanını ise non-aggregate kullanmış olmanızdır.

ATTR, SUM, AVG, MIN, MAX, CNT, CNTD vb. gibi fonksiyonlar aggregate‘dir.

Bir hesaplama yazarken hesaplamanızdaki tüm alanların aggregate ya da non-aggregate olması gerekir.

Peki bu bilgiyi verdikten sonra Texas City için satışı bulalım. Hesaplamanın adına Texas City Sales diyelim.

IF [City]="Texas City" THEN [Sales] END

New York City ile Texas City arasındaki satışın farkını almak için aşağıdaki hesaplamayı Sales Diff ismiyle yazalım.

SUM([New York City Sales]) - SUM([Texas City Sales])

İki hesaplanmış alan arasında işlem yaparken alanları aggregate olarak kullanıyoruz.

Eğer tüm bu alanları crosstab şekilde gösterecekseniz diğer alanlardan etkilenmemesi için farkını bulduğumuz alanı aşağıdaki şekilde kullanmanız gerekir.

{ FIXED : SUM([New York City Sales]) - SUM([Texas City Sales]) }

Şuan doğru bir şekilde sonucun geldiğini görebilirsiniz.

işlem

Tableau Ders 90: Klasörleme

Tableau ile verinize bağlandıktan sonra istediğiniz alanları klasörleyerek ayırabilirsiniz.

Bunun için Data sekmesinin altında bir alanın üzerine sağ tıklayın ve Group by -> Folder‘ı seçin.

2d3t54t.png

Artık herhangi bir alanın üzerine sağ tıklayarak Folders -> Create Folder dediğinizde bir isim vererek klasörünüzü yaratabilirsiniz.

folder.png

Ya da Add to Folder diyerek seçtiğiniz alanı, önceden yarattığınız klasörlerinize ekleyebilirsiniz.

şk2şkl

Yukarıdaki görüntüde Customer ve Order klasörlerini ve ilgili alanların bu klasörlerin içerisinde bulunduğunu görebilirsiniz.

Tableau Ders 89: Histogram

Histogram, gruplandırılmış bir veri dağılımının sütun grafiğiyle gösterimidir. Diğer bir ifadeyle, tekrarlı sayılardan oluşan verilerin, uygulanan işlemlerden sonra önce tabloya, tablodan yararlanarak grafiğe aktarılması, yani veri gruplarının grafiğinin dikdörtgen sütunlar halinde gösterilmesidir.

Tableau nasıl yaptığımızı görelim.

Data: Sample – Superstore.

Sales’i Rows’a sürükleyip bırakalım ve sağ üst köşedeki Show Me bölümünü açalım.

hist.png

Bar grafiğin üzerine o aralıktaki satış adetlerini yazalım. Marks alanından Label kutusuna tıklayarak Show mark labels diyelim ve üst üste yazı yazmasına izin vererek Options -> Allow labels to overlap other marks ile tüm sayıları grafiğin üzerinde görelim.

labels.png

Bu Tableau’da otomatik yaptığımız Histogram’dı. Peki manuel yapmak isteseydik nasıl yapacaktık?

Öncelikle satışın üzerine sağ tıklayarak Create -> Bins diyelim.

bins

Daha önce histogram yaratıldığında otomatik bir Sales (bin) yaratıldığı için şuan yarattığımız Sales (bin) 2 şeklinde geliyor. İsmi isterseniz değiştirebilirsiniz.

Size of bins, satış değerlerini kaçar kaçar böleceğimizdir. Bunu 500 yapalım ve bins kavramının ne işe yaradığını daha net görelim.

Burada Min ve Max verideki en az ve en çok satış değerini, Diff bu değerlerin arasındaki farkı ve CntD (count distinct) satış adetlerini gösterir.

f35f32d.png

Bins‘in aralığını 500 verdiğimiz için Sales (bin) 2 ekseninde 0-500-1000… şeklinde ilerlediğini görüyoruz.

Diğer ekseni yaratmak için CNT (Sales)‘i kullanıyoruz çünkü verideki her satış değerini saydırmamız gerekiyor. (50 dolara kaç satış gerçekleşmiş şeklinde düşünebilirsiniz.)

Böylece histogramda o satış aralığında kaç tane o kadar $’dan satış yapıldığını buluyoruz.

Ekrandaki bazı değer aralıklarında hiç satış gerçekleşmemiş boş olan alanları yok etmek için eksenin üzerine sağ tıklayıp Show Missing Values diyoruz.

f4g7

Menünün altında Toolbar‘daki Swap iconu ile eksenlerin yerini değiştirdim.

hi.png

$0-$500 arasında 8832 adet satış değeri, $17000-$17500 arasında 1 adet satış değeri olduğunu görebiliyoruz.

Tableau Ders 88: Density

density.png

Bir önceki derste yaptığımız Heatmap‘i, Tableau’nun Density özelliğini uygulayarak görelim.

Marks alanından grafik tipini Density seçerek Size kutusundan biraz büyütelim.

loöu8

Color kutusundan bir renk paleti seçelim.

lkik

Yukarıda gördüğünüz gibi Density’ye özel renk paletleri de mevcut. Ben Orange – Blue Diverging paletini kullanıyorum. Bu bölümdeki Intensity yoğunluğu, Opasity‘de opaklığı ayarlar.

density45.png

Koyu mavi renk satışın yüksek olduğunu; koyu turuncu da satışın düşük olduğunu gösterir. Böylece grafikten açıkça görüldüğü üzere Mart’ın ortası, Eylül, Kasım ve Aralık aylarında en yüksek satışa ulaşılmıştır.