Qlik Sense Ders 58: Mapping

Mapping, alan değerlerini veya adlarını değiştirmek için kullanılan eşleme tablosunu oluşturmak için vardır. Mapping tabloları; Çok hızlı çalışır. Script çalıştıktan sonra otomatik olarak silinir. İki adet kolon ile yazılır. Main tablosunun altında Applymap fonksiyonundan önce kullanılır. Sonradan farklı bir bölüme eklendiyseişareti ile main tablosunun altına sürükleyip bırakabilirsiniz. Mapping tablosuyla birlikte kullanılan Applymap fonksiyonu, ifadeyi önceden yüklenmiş eşleme tablosu … More Qlik Sense Ders 58: Mapping

Qlik Sense Ders 57: Join

Kod düzenleyici üzerinden tablolar alt alta yazıldığında aynı alan adları üzerinden ilişki kurulur ve tablolar arasında full natural outer join yapısı simüle edilir. Right, left, inner gibi join türünü belirtmek istersek join yapmak istediğimiz tabloların arasına giderek join ifadesini yazarız. Örneğin, iki tabloyu inner join ile birleştirmek istediğimizde bu iki tablonun arasına yalnızca “join” yazmak yeterlidir. Eğer right veya left … More Qlik Sense Ders 57: Join

Qlik Sense Ders 56: Exists Fonksiyonu

Exists fonksiyonu, bir alan değerinin kod dosyasında yüklü olup olmadığını belirler. Sonucu, true veya false döner. Where ile birlikte where Exists (Sipariş); olarak kullanılabilir. Tersi, where not Exists (Sipariş); şeklindedir. Aşağıdaki örnekte Müşteri ve Personel olmak üzere iki tablo oluşturulmuş olup Exists fonksiyonu kullanılarak Müşteri tablosundaki CariKod ile Personel tablosundaki Sicil karşılaştırılacak ve ortak alanlar üzerinden Sicil ve Şehir bilgisi gösterilecektir. … More Qlik Sense Ders 56: Exists Fonksiyonu

Qlik Sense Ders 55: Qualify Fonksiyonu

Qualify fonksiyonu, alan adının başına tablo adını ön ek şeklinde ekler. Qualify fonksiyonundan sonra diğer alanların başına tablo adının eklenmemesi için tersi olan Unqualify fonksiyonunu kullanırız. Bir tablonun üzerine Qualify *; yazıldığı takdirde yeni alan adı TabloAdı.AlanAdı şeklinde görüntülenir. Unqualify fonksiyonu bir alan adının başına yazıldığında o alan adının başından tablo adı kaldırılır. Eğer Unqualify *; … More Qlik Sense Ders 55: Qualify Fonksiyonu

Qlik Sense Ders 54: Inline Tablo

Bir veri kaynağına gerek olmadan el ile tek tek yazarak oluşturduğumuz tablolara inline tablo denir. Örneğin; Id, Kategori ve Hedef sütunları bulunan bir tablo oluşturalım. InlineTablo: load * Inline [ Id, Kategori, Hedef 1, Masa, 4000 2, Telefon, 10000 3, Bilgisayar, 20000 ]; Verileri yükle dediğimizde tablo oluşmuş olacaktır. Eğer istersek inline tabloları kendisinden beslenen … More Qlik Sense Ders 54: Inline Tablo

Qlik Sense Ders 53: Sentetik Tablo

İki veya daha fazla ortak alana sahip olan iki veya daha fazla tablo arasında ilişki kurulduğunda sentetik tablo (synthetic table) ve sentetik (yapay) anahtar oluşur. Yapay anahtarların fazla olması yanlış veri yapısının bir göstergesi olabilir. Sentetik tabloları veri modelini karıştırdığı, veri yüklenme zamanını arttırdığı ve fazla bellek kullanarak uygulamayı yavaşlattığı için veri modelinde kullanmak istemeyiz. … More Qlik Sense Ders 53: Sentetik Tablo

Qlik Sense Ders 52: Column Fonksiyonu

Column() fonksiyonu, tablodaki veya pivottaki boyut sütunlarını göz ardı ederek uzun hesaplama ifadelerini tekrar yazmaya gerek kalmadan yeni bir hesaplama sütunu oluşturmamızı sağlar. Örneğin; tablodaki 2. sütun değerlerini, 1. sütun değerlerine bölerek yeni bir sütun yaratabiliriz. Bunu yapmak için ifadeyi Column(ColumnNo/Hesaplama sütun numarası) şeklinde düzenlemek gerekir. Kar oranını, Column() fonksiyonunu kullanarak hesaplayalım. Kar oranı: sum(Kar)/sum(Satış) ✩ … More Qlik Sense Ders 52: Column Fonksiyonu

Qlik Sense Ders 51: Uygulama Açıldığında Belirli Sayfaları Filtreleme

Qlik Sense’te uygulama açıldığında bir filtrenin belirli sayfalara uygulanıp belirli sayfalara uygulanmasını istemiyorsak aşağıdaki şekilde sayfanın Actions (Eylemler) özelliğini kullanabiliriz. Varsayılan seçimimizi Bookmark (Seçim imi) olarak kaydettikten sonra filtrenin çalışmasını istediğimiz sayfalara Apply bookmark (Yer işareti uygula) eylemini ekliyoruz. Filtrenin çalışmasını istemediğimiz sayfalara da Clear all selections’ı (Tüm seçimleri temizle) uyguluyoruz. Eğer buna rağmen sayfalar … More Qlik Sense Ders 51: Uygulama Açıldığında Belirli Sayfaları Filtreleme

Qlik Sense Ders 49: Radial Bar Chart

Sales by Week Pasta grafiğe (Pie chart) boyut olarak hafta sayılarını =[Order Date.autoCalendar.Week] ekleyelim ve hesaplama olarak açı kısmına 1; yarıçap kısmına satış için Sum(Sales) yazalım. Görünüş -> Renkler ve Gösterge -> Hesaplamaya göre diyerek aşağıdaki ifadeyi yazalım ve aylara göre renklendirelim. =mode(num([Order Date.autoCalendar.Month])) Sales by Month Sales by Week grafiğini kopyalayıp yapıştıralım ve boyutu … More Qlik Sense Ders 49: Radial Bar Chart