C++ Hastane Otomasyonu

Arkadaşlar bunu da örnek olsun diye paylaşmak istedim. C++’ta yazmış olduğum proje ödevimdi. Sanırım dosyalama C’nin ve C++’ın en kolay konusu. Diğer konulara göre çok daha rahat anlaşılıyor. Hadi gelin birlikte kodu inceleyelim.⇓ #include <iostream> // cout,cin vs. için #include <conio.h> //getch(); fonksiyonu için #include <fstream> // dosyalama işlemleri için #include <string> // string türü … More C++ Hastane Otomasyonu

C++ Dosyalama

fstream (Okuma ve Yazma) ifstream (Okuma) ofstream (Yazma) (C++ da dosyalama işlemleri C den oldukça farklıdır.) C++’ta dosyalama işlemleri için kullandığımız yukarıdaki komutlar aslında sınıf diye geçer. Kullanım şeklimiz bu şekilde: (“Dosyaİsmi”, Mod) ios::in (Veri okuma modu) ios::out (Veri yazma modu) ios::app (Veri ekleme modu)    bunlar da modlarımız arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki örneği inceleyelim. #include <fstream> #include <string> #include … More C++ Dosyalama

C++ Dilinde Pointer (İşaretçiler)

İşaretçiler, diyince aklımıza ilk olarak adresler gelmeli arkadaşlar. Çünkü işaretçiler, değişkenin hafızadaki adresini gösterir. İşaretçileri tanımlarken başlarına ‘*’ operatörü koyarız. Adres operatörü olarakta ‘&’ kullanırız. #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; int main() { int a=20; int *b; b=&a; //a’nın adresini b işaretçisine atayıp yazdırdı. cout<<&b; getch(); return 0; } // reference: & // deference: … More C++ Dilinde Pointer (İşaretçiler)

C++ Dilinde Kalıtım ve Kurucu Fonksiyonlar

C++’ta yazılan kodun yeniden kullanılabilmesini sağlayan mekanizmaya kalıtım diyoruz. Yani katılım, bir sınıfın alınıp, başka bir sınıfın içerisinde bilgilerinin kullanabilmesidir. Bu özellik yazılım yaparken işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Burada kurucu fonksiyonlardan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle, kurucu fonksiyonlar (Constructors) üyesi oldukları sınıf ile aynı ismi taşırlar ve üyesi oldukları sınıftan bir nesne yaratılırken kendiliğinden canlanırlar. Ayrıca kurucular parametre alırlar ama geri … More C++ Dilinde Kalıtım ve Kurucu Fonksiyonlar

C++ Dilinde Class Yapısı

Sınıf yapısı ile birlikte OOP (object oriented programming) yani nesneye dayalı programlamaya başladık arkadaşlar. Bu yapı struct (yapı) ile oldukça benzerdir ve kullanımı aynıdır. struct ile class arasındaki fark: “Sınıfların referans türünde, yapıların ise değer türünden olmasıdır. Bundan dolayı yapılar stack (yığın) alanı üzerinde, sınıflar ise heap (öbek) alanı üzerinde tutulurlar. Sınıflara referans aracılığıyla ulaşılırken yığınlara … More C++ Dilinde Class Yapısı

C++ Dilinde Struct Yapısı

Selam, Struct, integer gibi bir veri tipidir. Öncelikle, main() fonksiyonunun üstünde struct yapısını oluşturuyoruz. Yani struct tipinde bir ‘kişi’ değişkeni tanımlıyoruz. {Süslü parantezleri unutmayınız.} Bir farklılık olarak struct yapısında süslü parantezden sonra “;” kullanılıyor. Gerisini daha önce gördüğümüz şekilde oluşturuyoruz. #include <iostream> #include <conio.h> #include <string.h> using namespace std; struct kisi { char ad[30]; char soyad[25]; int yas; … More C++ Dilinde Struct Yapısı

C++ Dilinde Fonksiyonlar

Fonksiyonumuzu tanımlayıp main()’in içine tanımladığımız fonksiyonu yazıyoruz. #include <iostream> using namespace std; void topla(int a, int b) { short c[]={12,55}; char d[]={‘S’,’E’,’L’}; cout<<a+b; } int main() { int a=15; char d[]={‘S’,’E’,’L’}; { int b=10; topla(12,55); short c[]={12,55}; } }

C++ Dilinde Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi

Matematiksel fonksiyonların kullanımlarını incelemeniz için yapmış olduğum çok fonksiyonlu hesap makinesi:) #include <iostream> #include <conio.h> #include <math.h> //matematiksel işlemler için using namespace std; int main() { int secim,i; int b=1; double x,y,sonuc; do{ cout<<“Sayilari giriniz:\n”; cin>>x>>y; cout<<“İslemin numarasini giriniz:\n”; cin>>secim; switch(secim) { case 1: x+y; cout<<“sonuc:\n”<<x+y; break; case 2: x=sqrt(x); cout<<“sonuc:\n”<<x; break; case 3: x=log10(x); … More C++ Dilinde Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi