C++ Dilinde Fonksiyonlar

Fonksiyonumuzu tanımlayıp main()’in içine tanımladığımız fonksiyonu yazıyoruz.

#include <iostream>
using namespace std;

void topla(int a, int b)
{
 short c[]={12,55};
 char d[]={'S','E','L'};
 cout<<a+b;
}

int main()
{
 int a=15;
 char d[]={'S','E','L'};
 {
 int b=10;
 topla(12,55);
 short c[]={12,55};
 } 
}
Reklamlar