C++

C++ Dilinde Kalıtım ve Kurucu Fonksiyonlar

C++’ta yazılan kodun yeniden kullanılabilmesini sağlayan mekanizmaya kalıtım diyoruz. Yani katılım, bir sınıfın alınıp, başka bir sınıfın içerisinde bilgilerinin kullanabilmesidir. Bu özellik yazılım yaparken işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Burada kurucu fonksiyonlardan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle, kurucu fonksiyonlar (Constructors) üyesi oldukları sınıf ile aynı ismi taşırlar ve üyesi oldukları sınıftan bir nesne yaratılırken kendiliğinden canlanırlar. Ayrıca kurucular parametre alırlar ama geri dönüş değerleri yoktur.

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

class sekil
{
 public:
 int alan;
 string birim;
 string sekilturu; 
 void alanyazdir()
 {
 cout<<sekilturu<<" "<<alan<<" "<<birim<<" "<<endl;
 } 
 sekil()
 {
 birim="cm2";
 }
};

class ucgen:public sekil
{
 public:
 int yukseklik,taban;
 ucgen()
 {
 sekilturu="ucgen";
 }
 
};

class dikdortgen:public sekil
{
 public:
 int en,boy;
 dikdortgen()
 {
 sekilturu="dikdortgen";
 }
};

class kare:public sekil
{
 public:
 int kenar;
 kare()
 {
 sekilturu="kare";
 }
};

class daire:public sekil
{
 public:
 int yaricap;
 daire()
 {
 sekilturu="daire";
 }
};

int main()
{
 kare k1;
 k1.kenar=10;
 k1.alan=k1.kenar*k1.kenar;
 k1.alanyazdir();
 
 daire d1;
 d1.yaricap=10;
 d1.alan=3.14*d1.yaricap*d1.yaricap;
 d1.alanyazdir();
 
}