C++

C++ Dilinde Katar Okuma

Öncelikle program bizden bir karakter dizisi alıyor; örneğin ‘bilgisayar’ diye bir kelime girdik. Ekran karşımıza 10 tane ‘sanane’ yazdı… Sizce bunun sebebi ne olabilir? Hemen programı inceliyoruz ve görüyoruz ki for aslında katarla kurulmuş yani girdiğimiz kelimenin harf sayısı kadar bize ‘sanane’ yazıyor. Nasıl? ⌈  •.• ⌋

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
 //katar okuma
 char melis[30];
 int x;
 cout<<"Bir seyler yaz:\n";
 gets(melis);
 
 for(x=0;x<melis[x];x++)
 
 cout<<"Sanane\n";
 getch();
 return 0; 
}