C++

C++ Dilinde Pointer (İşaretçiler)

İşaretçiler, diyince aklımıza ilk olarak adresler gelmeli arkadaşlar. Çünkü işaretçiler, değişkenin hafızadaki adresini gösterir. İşaretçileri tanımlarken başlarına ‘*’ operatörü koyarız. Adres operatörü olarakta ‘&’ kullanırız.

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
 int a=20;
 int *b;
 b=&a;       //a'nın adresini b işaretçisine atayıp yazdırdı.
 cout<<&b;
 
 getch();
 return 0;
}

// reference: &
// deference: *