C++ Faktoriyel Hesaplama

Artık C++’a geçiyoruz ve kalan konuları C++ ile anlatacağım.

C’den daha kolay olan bu dil nesneye dayalı programlama için oldukça kullanışlı. Burada printf() yerine cout; scanf() yerine de cin komutunu kullanacağız. Aslında input, output ve iostream kütüphanesi dışında değişen fazla bir şey yok. For’ları zaten biliyorsunuz.

Öncelikle faktöriyelini hesaplamak istediğimiz bir sayı giriyoruz. ‘i’ değişkenini birer birer arttırıyoruz ve faktöriyel ile çarpıyoruz işte sonuç.

Not: using namespace std; using std::cout şeklinde komutları tek tek tanımlamaktan bizi kurtarır.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int i,faktoriyel=1,sayi;
 
 cout<<"Bir sayi giriniz:\n";
 cin>>sayi;
 
 for(i=1;i<=sayi;i++)
 
 faktoriyel*=i;
 cout<<"Cevap:\n"<<faktoriyel; 
}