C++ Dilinde Fonksiyonlar

Fonksiyonumuzu tanımlayıp main()’in içine tanımladığımız fonksiyonu yazıyoruz.

#include <iostream>
using namespace std;

void topla(int a, int b)
{
 short c[]={12,55};
 char d[]={'S','E','L'};
 cout<<a+b;
}

int main()
{
 int a=15;
 char d[]={'S','E','L'};
 {
 int b=10;
 topla(12,55);
 short c[]={12,55};
 } 
}
Reklamlar

C++ Dilinde Katarların Birleştirilmesi

strcpy() fonksiyonu, katarı kopyalamak için kullanılır. Ancak kopya olacak katar, kendisine gelecek kelimeyi alacak boyutta olmalıdır.

strcat() fonksiyonu ise iki karakter dizisinden ikincisini birincinin sonuna ekler.

strcmp(): iki karakter katarının ayni olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. İngilizce’deki ‘compare’ karşılaştırmak kelimesinden de aklınızda tutabilirsiniz. (string compare)

atoi(): Sayıları karakter dizisi olarak okumak bazen gerekli olabilir. Bu durumda bu sayıların sayı değerlerine  duyabiliriz. Atoi() fonksiyonu, bir karakter dizisini alır ve onu sayıya çevirir.

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
 char str[40];
 int x;

 strcpy(str,"Melis ");  //string kütüphanesinde bulunur
 strcat(str,"Turkoglu");
 cout<<str;

 //strcat(katar,"melis");
}