C++

C++ Dosyalama

 • fstream (Okuma ve Yazma)
 • ifstream (Okuma)
 • ofstream (Yazma)
  (C++ da dosyalama işlemleri C den oldukça farklıdır.) C++’ta dosyalama işlemleri için kullandığımız yukarıdaki komutlar aslında sınıf diye geçer. Kullanım şeklimiz bu şekilde: (“Dosyaİsmi”, Mod)

  • ios::in (Veri okuma modu)
  • ios::out (Veri yazma modu)
  • ios::app (Veri ekleme modu)    bunlar da modlarımız arkadaşlar.
   Şimdi aşağıdaki örneği inceleyelim.
#include <fstream>
#include <string>
#include <windows.h>
#include <iomanip>  //setw için
using namespace std;
int main()
{
 fstream dosya;
 
 dosya.open("melis.txt",ios::out|ios::in|ios::app);
 dosya<<"Benim Dosyam."; //dosyaya veri yazdırıyoruz
 
 dosya.setf(ios::left); //sola yaslamak için
 dosya<<setw(20)<<"aaa"<<setw(20)<<"bbbb"<<setw(20)<<"36786"<<endl; 
 // 20+20+20 karakterlik yer alsın setw(20)
 
 dosya.close();
}