Qlik Sense Ders 18: Web’te Arama

Raporda üzerine tıkladığımız veri bilgisini web üzerinde nasıl kullanırız?

Örnek; Google.

Çok basit bir tablo oluşturuyorum.

yqryy

Buradaki Bilgi alanını aşağıdaki ifadeyi yazarak oluşturuyoruz.

='https://www.google.com.tr/#q='&[Ülke]

Parametre alan istediğimiz bir linki kullanarak istediğimiz veriyi browser’dan aratabiliriz.

rgwgqg.png

Etiket ismini düzenledikten sonra Sunum‘u, URL seçerek URL etiketine, google’da aratmak istediğimiz alan ismini yazıyoruz.

Böylece raporun üzerinde oluşturduğumuz alana tıkladığımızda ülke isimleri google’da aratılacaktır.

Qlik Sense Ders 16: Tabbed Container Kullanımı

TybaJ3Qij5.gif

Öncelikle sekmeler içerisinde kullanmak üzere örnek olarak iki adet grafik hazırlayalım.

Ardından hazırladığımız bu grafikleri teker teker Ana öğeler -> Görselleştirmeler bölümüne sürükleyip bir isim verelim.

ewttw35y.png

Görselleştirmeler, oluşturduğumuz grafikleri istediğimiz sayfada hazır olarak kullanmamıza olanak tanır.

Tabbed container bundle’ını eklemek için Özel nesneler -> Qlik Dashboard Bundle -> Tabbed Container‘ı ekrana sürükleyip bırakalım.

gewrge.png

Tabbed container’ın üzerine tıklayarak sağ tarafta açılan bölmeden kaç sekme eklemek istiyorsak Number of Tabs kısmında belirtelim.

54qywjhyrj.png

Tab 1 kısmındaki Label ile sekmelerimize isim vererek o sekmede hangi grafiğin açılacağını Master Object ile seçelim.

İlgili grafiğin verilerini excel formatında dışa aktarmak istersek Enable export onay kutusuna tik atabiliriz. Böylece grafiğin üzerinde bir indirme butonu oluşur.

Qlik Sense Ders 10: Pareto Analizi

Pareto grafik yapmak için sol taraftaki Grafikler bölümünden Birleşik grafiği ekrana sürükleyip bırakalım.

Boyut olarak cari adını, hesaplama olarak sipariş sayısını (çubuk yüksekliği) ekliyorum.

Çizgi yüksekliği olarak sipariş sayısının %80’inini ve kümülatif sipariş sayısını kullanacağım.

Peki yalnızca sipariş kodu ile bu alanları formülize ederiz?

Sipariş Sayısı:

Count(distinct [Sipariş Kodu])

Sipariş Sayısının %80’i:

Count(total distinct [Sipariş Kodu])*0.8

Kümülatif Sipariş Sayısı:

RangeSum(Above(total Count(distinct [Sipariş Kodu]),0,RowNo()))

Not: Kümüle hesabı, above fonksiyonu ile bir üst değeri alarak 0. satırdan itibaren (RowNo()) satır satır toplanmayı (RangeSum()sağlar.

qefwefwf

Bu şekilde boyut ve hesaplamaları eklediysek ve Etiket isimlerini düzenlediysek devam edelim.

wqf

Eklenen hesaplamaları birleşik grafik üzerinde nasıl göstereceğimizi veri bölümünde ilgili alanın üzerine tıklayarak görebiliriz. Şuan iki hesaplamayı da çizgi ile ifade edelim.

Ayrıca hesaplamanın birincil eksen mi yoksa ikincil eksen mi olduğunu yine bu bölümden seçebiliriz. Burada sipariş sayısının %80’i ve kümülatif sipariş sayısı birinci eksendir.

Sıralama bölümünde istediğiniz alanları sürükleyip bırakarak sıralamayı değiştirebilirsiniz.

2r2r

Burada müşteri isimlerini sipariş sayısına göre azalan şekilde sıralamak istediğimiz için cari adına tıklayarak Sıralama otomatik yanındaki düğmeyi kapatıp sipariş sayısının formülünü yazalım.

as

Görünüş bölümündeki Sunum kısmından veri noktaları gösterimi vb grafik ayarlarını yapabilir; Renkler ve Gösterge kısmından grafiği formatlayabilirsiniz.

rethr.png

Bitti diyerek grafiğin son halini görüntüleyebilirsiniz.

sfgahae.png

Bonus: Paretonun yanına bir tablo ekleyelim. Bu tabloda aşağıdaki veri alanlarını gösterelim.

wef

Sipariş Sayısı Sırası:

rank(count( {1} distinct [Sipariş Kodu]))

Sipariş Sayısı:

Count(distinct [Sipariş Kodu])

Pareto Kümüle:

RangeSum(Above(total Count(distinct [Sipariş Kodu]),0,RowNo()))/Count(total distinct [Sipariş Kodu])

Pareto kümüle, bir oran belirttiği için sayı formatını virgülden sonra iki basamak olacak şekilde seçelim.

vefwqef

Cari adının arka plan rengini, %80’in altında ve üzerinde olacak şekilde değiştirmek için cari adının üzerine tıklayarak arka plan rengi ifadesine aşağıdaki formülü yazalım.

Arka plan rengi ifadesi:

if(RangeSum(Above(total Count(distinct [Sipariş Kodu]),0,RowNo()))/count( total distinct [Sipariş Kodu])<0.81, rgb(0,115,230),rgb(255,255,153))

ewgw.png

Böylece %80’nin altındaki müşteriler rgb(0,115,230) kodunun gösterdiği renkte; üzerindeki müşteriler de rgb(255,255,153) kodunun gösterdiği renkte olacaktır.

2tr3t.png

Son olarak raporun en altına bir not ekleyelim.

Notu eklemek için Grafikler bölümünden Metin ve Resmi ekrana sürükleyip bırakalım ve içerisine aşağıdaki notu yazalım.

“Yandaki tabloda toplam cironun %80‘ninde bulunan ilgili kişiler mavi, diğerleri sarı renk ile gösterilmiştir.”

Not: Düzenle modundayken üzerine çift tıklayıp ilgili alanı seçtikten sonra yazıyı/hesaplamayı formatlayabilirsiniz.

weff

Ta Taa

hyrhjytr.png

Qlik Sense Ders 7: What-if Analizi

wBKY5mEaaD.gif

Kolayca bir what-if analiz örneği hazırlayalım. Peki bunun için neye ihtiyacımız var?

Variable.

Ekranda gördüğünüz öngörülen ciro değişim oranı ve öngörülen kur iki tane değişkenin formatlanmış halidir.

Başlayalım.

1- Ciro ve Kur olarak iki tane değişken oluşturalım.

asd

2- Ciro için başlangıç değerine istediğimiz bir sayı verebiliriz. Örnek olarak 70 veriyorum. Aynı şekilde Kur değeri için de 5.5 gibi bir başlangıç değeri verelim.

3- Özel Nesneler -> Uzantılar bölümündeki Variable‘ı ekrana sürükleyelip bırakalım. Uzantıyı, kopyalayıp yanına yapıştırarak iki tane olmasını sağlayalım.

4- İlkinin ismine Öngörülen Ciro Değişim Oranı, ikincisinin ismine Öngörülen Kur diyelim.

5- Öngörülen Ciro Değişim Oranına tıklayarak aşağıdaki şekilde ismine Ciro verelim (oluşturulan değişken ile ekrandaki değişkenin ismi aynı olmalıdır) ve şeklini Slider olarak ayarlayalım. Bir oran seçeceğimiz için min ve max değerini 0 ile 100 arasında belirtelim ve 1‘er sayı arttırarak seçim yapacağımız için adım kısmına 1 yazalım.

2f423r.png

6- Aynı şekilde Öngörülen Kura tıklayarak ismine Kur diyelim.

rg325.png

7- Eklediğimiz grafikteki sayısal değerlerin değişkenden etkilenmesi için bu değerleri fx‘e tıklayarak formülize edelim.

Oranı değiştirdikten sonra elde edilen (öngörülen) ciroyu görmek için aşağıdaki formülü kullanalım. ($ işareti değişkeni kullanmamızı sağlıyor.)

Öngörülen Ciro:

sum(Satış)+sum(Satış)*($(Ciro)/100)

Öngörülen Cironun değişim oranını yanında dinamik olarak göstermek için Etiket‘in içerisine aşağıdaki formülü yazabiliriz. (& = +)

='Öngörülen Ciro' & ' - ' & $(Ciro) & '% (₺)'

8- Kur farkı sonucundaki ciroyu görmek için aşağıdaki formülü yazalım.

(sum(Satış)+sum(Satış)*($(Ciro)/100))/$(Kur)

Etiket olarak Öngörülen Ciro ($) şeklinde isimlendirelim.

f23f

Ta Taayhtjtj5.png

Qlik Sense Ders 6: Tarih Aralığı

Tarih Aralığı vermek için Özel Nesneler bölümünde bulunan Variable uzantısını kullanıyoruz.

Screenshot_1

Variable uzantısını çalışma sayfasına sürükleyip bırakalım. Başlık eklemek için tıklayın yazan bölüme tıklayarak Başlangıç Tarihi olarak isimlendirelim.

Ardından Variable’ı kopyalayıp yanına yapıştırarak Bitiş Tarihi olarak isim verelim.

Screenshot_2

Şimdi başlangıç tarihi için bir değişken yaratalım.

Değişken yaratmak için sol alt köşede bulunan Değişkenler icon’una tıklayalım.

421r.png

Yeni oluştur butonuna tıklayarak BasTar adını verdiğimiz değişkene, başlangıç değeri olarak bir tarih verelim ve sağ üstteki kalem işaretine tıklayarak kaydedelim.

f3f

Aynı şekilde bir değişken daha oluşturarak adına BitTar diyelim ve bitiş değeri olarak bir tarih verelim.

35yy.png

Ekrandaki Başlangıç Tarihi uzantısına tıklayarak ismine BasTar diyelim.

2rf3

Aynı şekilde Bitiş Tarihi uzantısına tıklayarak ismine BitTar diyelim.

Çalışma sayfasının geri kalanına istediğiniz bir grafik ekleyerek iki tarih arasında filtreleme yapabilirsiniz.

Tabii bunun için eklediğiniz ölçüt değerinin filtreden etkilenmesini sağlamalısınız.

Örneğin;

Sum({<[Sipariş Tarihi]={">=$(BasTar)<=$(BitTar)"}>}Satış)

Aşağıdaki şekilde veriyi tablo üzerinde gösterirseniz sipariş tarihinin üzerine tıklayarak en erken tarihten en geçe ya da tam tersi şekilde kolayca sıralayabilirsiniz.

qegeg.png

Artık istenen tarih aralığındaki veriyi kolayca analiz edebilirsiniz.

Qlik Sense Ders 5: Tablo

Sipariş verisini kullanarak Tablo ile neler yapabileceğimize bakalım.

Sol taraftaki Grafikler bölümüne tıklayarak Tablo’yu ekrana sürükleyip bırakalım.

sfbbd

Boyut olarak Bölge Adı ve Ülke, Hesaplama olarak Tutar, Maliyet ve Kar bilgisini toplam şeklinde ekleyelim.

Veri bölümünden sum(Tutar) için Tutar, sum(Maliyet) için Maliyet ve sum(Kar) için Kar olarak Etiket isimlerini düzenleyelim.

Tüm hesaplamalar için Sayı biçimlendirme özelliğini Sayı olarak seçin ve 1,000 sayı formatında görünmesini sağlayalım.

eqfwg

Sütun ekle diyerek Hesaplama’yı seçelim.

wrgww

Açılan pencereden fx butonuna tıklayarak İfade düzenleyicisini açalım.

İfade düzenleyicisi’nin içerisine Kar Oranı bilgisi için aşağıdaki ifadeyi yazarak Uygula diyelim.

(sum(Tutar)-sum(Maliyet))/sum(Tutar)

Kar Oranı için Etiket adını Kar Oranı olarak düzenleyelim. Ardından Sayı biçimlendirme özelliğini Sayı olarak seçelim ve 34% sayı formatında görünmesini sağlayalım.

wEWGWGGWEAGW

Yine hesaplama olarak bir sütun ekleyelim ve açılan pencereden fx butonuna tıklayarak ifade düzenleyicisini açalım.

İfade düzenleyicisi’nin içerisine Kar Durumu bilgisi için aşağıdaki ifadeyi yazarak Uygula diyelim.

if( (sum(Tutar)-sum(Maliyet))/sum(Tutar)>0.21, chr(9650), chr(9660) )

Not: Buradaki 9650 yukarı ok için karakter kodu, 9660 aşağı ok için karakter kodudur.

252315.png

Kar Durumu bilgisi için Etiket adını Kar Durumu olarak düzenleyelim.

Kar Durumu için Metin rengi ifadesi yanındaki fx ifade düzenleyicisine tıklayalım.

Kar Durumunu %21’in üzerinde ise yeşil, altında ise kırmızı olarak şekilde ayarlamak için İfade düzenleyicisi’nin içerisine aşağıdaki ifadeyi yazarak Uygula diyelim.

if( (sum(Tutar)-sum(Maliyet))/sum(Tutar)>0.21, ‘Green’, ‘Red’ )

Not: Görünüş bölümündeki Sunum kısmında Kaydırma, İlk sütunu dondur özelliğini kullanmak için yanındaki onay kutusunu işaretleyerek ilk sütunu yatay kaydırmaya karşı dondurabilirsiniz.

r23rrr

Çok satırlı metin kaydırma, Üst bilgilerde metni kaydır özelliğini kullanmak için yanındaki onay kutusunu işaretleyerek uzun alan adlarının bulunduğu hücreye kaydırılarak sığmasını sağlayabilirsiniz.

32rr2 ➭ 23r2r3r

Hücrelerde metni kaydır özelliğini kullanmak için yanındaki onay kutusunu işaretleyerek veri adlarını bulunduğu hücreye kaydırarak sığdırabilirsiniz.

23r2r2r3se12x ➭ x234244134

 Bitti diyerek raporunuzun son halini görüntüleyebilirsiniz.

f5a670109b05491c91b3eaf3f2b30d.png

Qlik Sense Ders 4: KPI

Her zamanki gibi sipariş verisini kullanarak KPI grafik nasıl yapılıyor bakalım.

Örnek olarak bu senenin (maksimum yıl:) ve geçen senenin (maksimum yıl -1) satışlarını göstererek birbiri ile kıyaslayacağız. Bunu yaparken satışlar geçen yıla göre artmış ise yeşil oklar yukarıyı, azalmış ise kırmızı oklar aşağıyı gösterecektir.

Hadi başlayalım.

Sol taraftaki Grafikler bölümüne tıklayarak KPI’yı ekrana sürükleyip bırakalım.

Screenshot_119

Hesaplama olarak fx butonuna tıklayarak ifade düzenleyicisini açalım.

İfade düzenleyicisi’nin içerisine son yılın tutar bilgisi için aşağıdaki ifadeyi yazarak Uygula diyelim.

Sum({<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year] = {“$(=Max(year([Sipariş Tarihi])))”} >} Tutar)

Veri bölümünden Birinci KPI’ın Etiket adını Şuanki Yıl olarak düzenleyelim.

Screenshot_120

İkinci KPI için Ekle butonuna tıklayalım ve İfade düzenleyicisi’nin içerisine önceki yılın tutar bilgisi için aşağıdaki ifadeyi yazarak Uygula diyelim.

Sum({<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year] = {“$(=Max(year([Sipariş Tarihi]))-1)”} >} Tutar)

Not: Eğer elinizde hazır yıl sütunu var ise aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz.

Sum({<Year= {$(=Max(Year)-1)} >} Tutar)

Veri bölümünden İkinci KPI’ın Etiketi adını Önceki Yıl olarak düzenleyelim.

Not: Görünüş bölümündeki Sunum kısmından yazıları hizzalayarabilir ve yazı boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ayrıca KPI’ın üzerine tıkladığınız zaman Sayfaya bağla özelliğini kullanarak belirttiğiniz sayfaya gitmesini sağlayabilir ve bu sayfayı yeni bir sekmede açabilirsiniz.

SSAFA

Görünüş bölümündeki Renk kısmına gelelim ve Kütüphane renkleri’nin yanındaki düğmeye kapatalım.

Birinci Hesaplama için Sınır ekleyelim. Fx ifade düzenleyicisinin içerisine aşağıdaki ifadeyi yazarak Uygula diyelim.

=Sum({<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year] = {“$(=Max(year([Sipariş Tarihi]))-1)”} >} Tutar)

Screenshot_121

Değer bilgisi için önceki yılın satışı, şuanki yılın satışından fazla ise soldaki rengin üzerine tıklayarak aşağı ok ve kırmızı renk verelim.

Şuanki yılın satışı, önceki yılın satışından fazla aynı şekilde sağdaki rengin üzerine tıklayarak yukarı ok ve yeşil renk verelim.

İkinci KPI’yı renklendirmek için İkinci yazan kısma tıklayalım ve İkinci KPI için gri rengi seçelim.

Screenshot_122

Bitti diyerek raporun son halini görüntüleyebilirsiniz.

Screenshot_123