Qlik

Qlik Sense Ders 30: Boyut ve Hesaplama Renklendirme

Boyut Renklendirme

Ana öğeler -> Boyutlar -> Yeni Oluştur diyerek bir boyut oluşturalım.

Tüm boyut alanlarının tek bir renkte görünmesini istiyorsak aşağıdaki şekilde Boyut rengi belirleyebiliriz.

rlişwjieşgj

Eğer her boyut alanı için farklı bir renk vermek istiyorsak aşağıdaki şekilde oluşturduğumuz boyutun üzerine sağ tıklayarak Düzenle diyelim ve Değer renkleri sekmesine tıklayalım.

ilkişlqkk

Boyut alanlarının karşısındaki renk kutucuklarına tıklayarak buradan istediğimiz renkleri boyuta atayabiliriz.

Hesaplama Renklendirme

Ana öğeler -> Hesaplamalar -> Yeni Oluştur diyerek bir hesaplama oluşturalım.

Hesaplama alanının tek bir renkte görünmesini istiyorsak aşağıdaki şekilde Hesaplama rengi belirleyebiliriz.

lklk

Eğer hesaplamadaki boyutları, hesaplama aralığına göre renklendirmek istiyorsak Segment renkleri sekmesine tıklayalım.

Buradan bir şablon düzeni seçtikten sonra renk skalasındaki renklerin üzerine tıklayarak istediğimiz ayarlamaları yapalım.

ilkişk

Ayrıca renkler arasına sınır ekleyebilir veya eklediğimiz sınırları kaldırabiliriz. Sınır belirlemek için renklerin altındaki yuvarlak işaretlerin üzerine tıklayarak oradaki kutucuğa istediğimiz sınır değerlerini yazabiliriz.

Verdiğimiz renkleri Görünüş bölümündeki Renkler ve gösterge kısmından Hesaplamaya göre diyerek kullanabiliriz.

lkjiljşl

Diyelim ki hem tek bir hesaplama rengi hem de segment renkleri tanımladık.

şykş5w4ky

Bu durumda hesaplama, boyutlarla kullanılırken verilen renk skalasıyla; tek başına kullanılırken de tanımladığımız renk ile gösterilecektir.

şkşlkaşlkrei

Qlik Sense üzerinden boyutlar ve hesaplamalar için otomatik renklendirmeleri bu şekilde rahatlıkla tanımlayabiliriz.

Qlik

Qlik Sense Ders 29: İleri Set Analizi

Temel set analizi örneklerini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İleri set analizi örneklerine otomatik set analizi ekleyerek başlayalım.

Filtreden seçimi yaptıktan sonra ifade düzenleyicisine gelerek Alan seçimleri yapıp Ekle butonuna tıkladığımızda ifade otomatik olarak yazılır.

Örneğin; birim fiyatı 400’den küçük olan satış değerlerinin toplamını görmek istiyorum ve filtreden seçiyorum. Bu durumda, KPI objesinin içine ifadeyi aşağıdaki şekilde yazdırabilirim.

3zkeBDuwAd

2015 dışındaki yıllarda satış yapılan müşteri sayısı

Count({<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year]={*}-{'2015'}>} 
distinct [Cari Kod])

Satış Değeri 1000 TL’nin üzerinde olan müşteri sayısı

Count({<Tutar={">1000"} >}distinct [Cari Kod])

Toplam Satış Değeri 1000 TL’nin üzerinde müşteri sayısı

Count({<[Cari Kod] = {"=sum(Tutar)>1000"} >}distinct [Cari Kod])

Bebek Giysileri kategorisinden alışveriş yapan müşterilerden elde edilen toplam Satış

sum({<[Cari Kod]=P({<[Kategori Adı]={'Bebek Giysileri'}>} [Cari Kod])>}
Tutar)

Hiç Bebek Giysileri kategorisinden alışveriş yapmamış müşterilerden elde edilen toplam Satış

sum({<[Cari Kod]=E({< [Kategori Adı]={'Bebek Giysileri'}>} [Cari Kod])>} 
Tutar)

3Wzyh027UW

Yukarıdaki şekilde filtrelerden seçilen durumlar için;

2015 yılında Çocuk Giysilerinden alışveriş yapan müşterilerden elde edilen toplam Satış (Kesişim) (P fonksiyonu, possible)

sum({<[Cari Kod]=P({Durum1} [Cari Kod])*P({Durum2} [Cari Kod])>} Tutar)

2016 yılında alışveriş yapan ama İskandinavya bölgesinden alışveriş yapmayan müşterilerden elde edilen toplam Satış (Fark) (E fonksiyonu, excluded)

sum({<[Cari Kod]=P({Durum1} [Cari Kod])-P({Durum2} [Cari Kod])>} Tutar)

Not: Alternatif durumlarda tek yapılan, 2 tane alternatif durum oluşturduktan sonra birinci filtre bölmesine ilk alternatif durumu, ikinci filtre bölmesine de diğer alternatif durumu tanımlamaktır. Sayıların gösterildiği tabloda ifadenin dışında bir alternatif durum tanımlanmamıştır.

Kesişim durumuyla benzer

sum( {$<[Cari Kod] = P({1<[Kategori Adı]={'Bebek Giysileri'}>})>} Tutar)

Seçim imi (Bookmark) tanımlayalım. Örneğin; Avrupa ve İskandinavya bölgesini filtreye attıktan sonra bu iki bölge için seçim içi oluşturuyorum.

Avrupa bölgesi ile filtreden seçtiğimiz alanın kesişimi

sum({$*Avrupa} Tutar)

Avrupa bölgesi ile filtreden seçtiğimiz alanın birleşimi

sum({$+Avrupa} Tutar)

Seçim imi oluşturduğumuz için artık bu alanları direk set analizinin içine yazabiliriz.

Avrupa ve İskandinavya bölgelerindeki toplam Satış

sum({Avrupa+İskandinavya} Tutar)
Qlik

Qlik Sense Ders 27: Önceki Zamana göre Değişimin Oklarla Gösterimi

Bir önceki yıla, aya veya güne göre hesaplamanızdaki değişimi oklar yardımıyla ifade ederek renklendirebilirsiniz.

Bunu yapmak Tableau’daki kadar kolay olmasa da Qlik’te de kolaylıkla yapmak mümkün. Tableau’da nasıl yapıldığını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gelelim nasıl yapıldığına.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi bir tabloya sırasıyla ayı, hesaplama bilgisini sum(Tutar), bir önceki satırdaki hesaplama bilgisini above(sum(Tutar)) ve oklar için aşağıdaki ifadeyi ekleyelim.

Not: Buradaki 9650 yukarı ok için karakter kodu, 9660 aşağı ok için karakter kodudur.

if(above(sum(Tutar))<sum(Tutar), chr(9650), chr(9660))

Okların arka planını renklendirmek için ifadenin üzerine tıklayalım ve Metin rengi ifadesi bölümüne aşağıdaki kodu yazalım.

if(above(sum(Tutar))<sum(Tutar), 'Green', 'Red')

Sonuç

şlklkşk900

Not: Buradan yola çıkarak above(sum(Tutar),2) ifadesi de 2 satır önceki değeri vereceğinden 2 yıl, ay veya gün öncesine ait satışı da bu şekilde bulabiliriz.

ikrksiegi

Eğer sonraki satır ve satırlardaki değeri görmek istiyorsak o zaman aynı şekilde above fonksiyonu yerine below fonksiyonunu kullanabiliriz.

Qlik

Qlik Sense Ders 26: Sıralama Sorunu

Diyelim ki elimizde içinde bir sürü alanı olan ve farklı ifadelere göre sıralanmış bir pivot tablo var. Pivotun içindeki alanlardan biri + sıralama için kullandığımız alanlardan biri hafta olsun.

Bu pivot tablonun hiçbir filtreden etkilenmemesi için 2 seçeneğimiz var. Ya hesaplamanın içine {1} yazarız ya da Alternatif durum (Alternate States) kullanırız. 

 1. Örnek: sum({1} Tutar)
 2. Menüdeki Ana öğeler -> Alternatif durumlar kısmından bir Alternatif durum yarattıktan sonra grafiğe gelerek Görünüş -> Alternatif durumlar kısmından yarattığınız durumu seçebilirsiniz. Böylece grafiğiniz normal şartlarda hiçbir filtreden etkilenmeyecektir.

Ancak bunu yaptığımızda grafiğimizdeki değerler filtrelerden etkilenmiyor olsa da ay, hafta gibi zamansal bir filtre seçtiğimizde yaptığımız haftalık sıralama değişebilir.

İşte bunun olmaması için sıralamadaki ifadeyi Minstring fonksiyonu ile yazmamız gerekir.

Örnek:

MinString({1} [Sipariş_Tarihi_Hafta])

Bu şekilde çözümünü göstermemi istediğiniz sorunları yazının altına yorum olarak bırakabilirsiniz.✎

Qlik

Qlik Sense Ders 25: QVD Oluşturma ve Veri Okuma

QVD Dosyası Oluşturma

QVD‘nin açılımı QlikView Data‘dır. Qlik Sense uygulamasındaki veriyi dışarı aktardığımızda qvd dosyası yani .qvd uzantısıyla bir dosya elde ederiz. Datayı sıkıştırılmış olarak saklayan QVD’nin veri okuma hızı, diğer veri kaynaklarına göre 10 ila 100 kat arası daha hızlıdır.

Veriyi QVD‘ye basmak için script tarafına giderek aşağıdaki kodu çalıştırmanız yeterlidir.

Store * from TabloAdı into [lib://DosyaBağlantısı/örnek.qvd];
Store AlanAdı1 as a, AlanAdı2 as b from TabloAdı into [lib://DosyaBağlantısı/örnek.qvd];

Aynı zamanda veriyi dışarıya txt ve csv dosya formatında da alabilirsiniz.

Store TabloAdı into [lib://DosyaBağlantısı/örnek.txt] (txt);
Store TabloAdı into [lib://DosyaBağlantısı/örnek.csv] (txt);

QVD Dosyasından veri okuma

Aşağıdaki kodu çalıştırarak QVD dosyasından veri okuyabilirsiniz.

Load * from [lib://DosyaBağlantısı/örnek.qvd] (qvd);
Qlik

Qlik Sense Ders 24: Zamansal İfadeler

String tipindeki tarih alanınızı tarihinizi aşağıdaki şekilde gün, ay ve yıla bölebilirsiniz.

Gün

= subfield([Sipariş Tarihi],'/',2)

Ay

=subfield([Sipariş Tarihi],'/',1)

Yıl

= subfield([Sipariş Tarihi],'/',3)

Bugüne göre Önceki Ay

Month(AddMonths(Today(),-1))

Bugüne göre Önceki Yıl

Year(AddMonths(Today(),-1))

Şuanki Ay

Month(Today())

Şuanki Yıl

Year(Today())

Verinizdeki tarihin son gününü ve o güne ait satış tutarını bulmak için aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz.

Son Gün

=max(total [Sipariş Tarihi])

Son Gün Satış

=sum({<[Sipariş Tarihi] = {'$(=max(date([Sipariş Tarihi])))'}>} Tutar)

Tarihinizi ay ve yıl olarak Mart 2020 formatında aşağıdaki ifadeyle yazabilirsiniz.

Ay Yıl

=(Date(monthstart([Sipariş Tarihi]), 'MMMM YYYY'))

Ay yıl için 03/2020 formatını kullanmak isterseniz aşağıdaki ifadeyi kullanabilirsiniz.

Ay Yıl

=(Date(monthstart([Sipariş Tarihi]), 'MM/YYYY'))

Şuanki Yılın İlk Günü

=date(floor((YearStart(Today()))))

Önceki Yılın İlk Günü

=date(floor((YearStart(Today()-1))))

İstenilen Yılın İlk Günü

=makedate(2020)

String tipindeki ve YYYYMMDD (20200120) formatındaki tarih alanını date tipine gün/ay/yıl olarak çevirebilirsiniz.

String’ten DD/MM/YYYY formatında Date’e çevirme

=Date(Date#(TARIH,'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY')

Aklıma geldikçe yeni ifadeler eklemeye devam edeceğim. Siz de “nasıl yapılır?” dediğiniz sorularınızı iletin yanıtlarını burada birlikte inceleyelim.

Qlik

Qlik Sense Ders 23: Zaman Analizleri

Bugün size Qlik Sense’teki -Tableau’da parametre olarak isimlendirdiğimiz- değişkenlerin (variable) kullanımından bahsedeceğim.

 • Tableau’da zaman analizlerinin nasıl yapıldığını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Qlik Sense’te satışlarımızın günlük, aylık ve yıllık gösterimini görelim.

1J5iX8q04f

Öncelikle en sol alttaki değişken işaretine tıklayarak (1) ve ardından Yeni oluştur diyerek (2) bir değişken yaratalım.

Değişkenin ismine Tarih diyerek içerisine kullanacağımız günlük, aylık veya yıllık ifadelerinden birini yazalım ve kalem işaretine tıklayarak kaydedelim. Buraya yazdığımız ifade default olarak dashboard’u görüntülediğimizde ortaya çıkan ifade olacak. Örnek; Day([Sipariş Tarihi]) 

flk2ş3lj6

Soldaki menüden Özel Nesneler -> Qlik Dashboard Bundle -> Variable input nesnesini ekrana sürükleyip bırakalım. Görünüş bölümündeki Genel kısmından başlığı kapatıp açabilirsiniz.

Variable kısmındaki Name için oluşturduğumuz değişken olan Tarih‘i; Show as için de Buttons‘u seçelim.

f43f

Values kısmına geldiğimizde Add Alternative diyerek günlük, aylık ve yıllık ifadelerimizi sırayla ekleyelim.

=Day([Sipariş Tarihi])
=Month([Sipariş Tarihi])
=Year([Sipariş Tarihi])

İfadelerimiz aşağıdaki şekilde görünecektir.

şl23kltşk

Örnek olarak çizgi grafiği eklemek için Grafikler -> Çizgi Grafiği ekrana sürükleyip bırakalım. Boyut olarak =$(Tarih) diyelim ve hesaplamamızı seçelim.

şlkişkl

Bitti diyerek grafiğinizin son halini görüntüleyebilir ve değişken seçiminizi yapabiliriz.

Eğer script ile çalışıyorsanız değişkenleri arka tarafta da tanımlayabilirsiniz.

LOAD
*,
Month([Sipariş Tarihi]) as Ay,
Year([Sipariş Tarihi]) as Yıl,
Day([Sipariş Tarihi]) as Gün,
MonthName([Sipariş Tarihi]) as AyYıl,
'Q'& Ceil(Month([Sipariş Tarihi])/3) as Çeyrek from blabla;

Tanımlamayı yaptıktan sonra Variable input‘taki Values kısmına değişken isimlerini eklememiz yeterlidir.

ewçmf4

Not:  Günü 1, 2, 3 gibi değil de 1/10/2020 şeklinde görmek isterseniz Date fonksiyonunu, ay ve yıl olarak 05/2020 şeklinde görmek isterseniz Date(monthstart([Sipariş Tarihi]), ‘MM-YYYY’) ifadesini kullanabilirsiniz.

Opsiyon 1: Bu ifadeleri grafiğinize alternatif boyut olarak ekleyebilir; dashboard’un son halini görüntülediğinizde grafik üzerinden boyutunuzu seçerek değiştirebilirsiniz.

fşqkif

şrkil34

Seçilen boyut bazında aşağıdaki şekilde çalışabilirsiniz.

k3şkşl64kişk

Opsiyon 2: Yeni bir boyut yaratarak detaya in (drill down) oluşturabilir böylece grafik üzerinde tıklayarak gün bazına kadar inebilirsiniz.

Buradan konuyla ilgili videoyu izleyebilirsiniz.

3lk2liki5

Aşağıda görünen şekilde grafiğin üzerine tıklayarak ilgili tarihi seçtiğinizde sırasıyla yıl, ay ve günü görebilirsiniz.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Not: Sütun ve çizgi grafiklerde kullanabildiğimiz aşağıdaki özellik ile grafiğinizin üzerinde belirttiğiniz aralığa göre filtreleme yapabilirsiniz. Bunun için grafiğin sayısal veriler bulunan eksenine tıklayıp sağa veya sola çekmeniz yeterlidir.

hşkjklj8

Not 2: Buradan kopyala yapıştır yaptığınız hesaplamalar için bir hata ile karşılaşmanız durumunda öncelikle ‘ ‘ gibi işaretleri kontrol ediniz.

Qlik

Qlik Sense Ders 19: Set Analizi

QlikView.jpg

Set analizi, belirli seçimlerle tanımlanan veri değerleri grubu oluşturulmasına denir.

Set ifadesi aşağıdaki bölümlerin bir birleşiminden oluşur:

 • Tanımlayıcılar: Set ifadesi ile ifadenin geri kalanında değerlendirilen öğe arasındaki ilişki bir veya daha fazla tanımlayıcı ile tanımlanır. Basit bir ifade tek bir tanımlayıcıdan (geçerli seçimdeki tüm kayıtlar anlamına gelen {$} işareti gibi) oluşur.

 • İşleçler: Birden fazla tanımlayıcı varsa tanımlayıcıların temsil ettiği veri kümelerinin örneğin bir alt küme veya üst küme oluşturmak üzere nasıl birleştirildiğini belirtmek suretiyle veri kümesini daraltmak için işleç veya işleçler kullanılır.

 • Değiştiriciler: Seçimi değiştirmek için küme ifadesine değiştirici veya değiştiriciler eklenebilir. Bir değiştirici kendi başına kullanılabileceği gibi bir tanımlayıcıyı değiştirerek veri kümesine filtre uygulamak için de kullanılabilir.

Yukardaki yazının tamamını okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bilmemiz gerekenler:

 1. Qlik, BNF (Backus-Naur formalism) formatında script dili kullandığı için { } ve < > ile bol bol karşılaşacağız.
 2. Set ifadelerini toplama fonksiyonlarının içinde kullanacağız ve daima { } içerisinde yazacağız.
 3. Eğer bir değişken çağrıyorsak başına $ koyacağız. Aynı zamanda $ yaptığımız seçimlerin kümesini gösteriyor.
 4. Set ifadesinin içinde belirttiğiniz koşul, ifadenin içerisinde kullanılan boyut filtresinden etkilenmez. Örneğin, Sum({<Yıl={2019}>} Tutar) ifadesi, yıl filtresinden etkilenmeyecektir.

  Sum({<Yıl={2019}>} Tutar) set analizi, {<Yıl={2019}>} set ifadesidir.

Örnekler:

Dimensions

Sadece Avrupa ve İskandinavya bölgeleri

=Aggr(only ({<[Bölge Adı]={"Avrupa","İskandinavya"}>} [Bölge Adı]), 
[Bölge Adı])

Avrupa ve İskandinavya bölgesine ait müşteriler

=Aggr(only ({<[Bölge Adı]={"Avrupa","İskandinavya"}>} [Cari Adı]), 
[Cari Adı])

Measures

2019 yılı Satış

Sum( {< Yıl={2019} >} Tutar)

2018 ve 2019 yılı Satış

Sum( {< Yıl={2018,2019} >} Tutar)

Filtre bağımsız 2019 yılı Satış

Sum( { 1 <Yıl={2019} >} Tutar)

Eğer süslü parantezin yanına 1 yazdıktan sonra set ifadesini yazarsak bu ifade, hiçbir filtreden etkilenmez.

Seçilen filtre hariç 2019 yılı Satış

Sum( {1-$ <Yıl={2019} >} Tutar)

Filtre bağımsız Satış

Sum( {1} Tutar)

Belirtilen ifadenin hiçbir filtreden etkilenmesini istemiyorsak ifadenin başına yalnızca {1} yazıyoruz.

Ocak 2014 Satış

Sum( {< Ay={01} , Yıl={2014} >} Tutar)

2019 yılında Amerika hariç Satış

Aşağıdaki ifade yıl ve ülke filtrelerinden etkilenmeyerek devamlı olarak 2019 yılı Amerika hariç satışı gösterir.

Sum( {< Yıl={2019}, Ülke=-{'USA'} >} Tutar)

Buradaki ülke isminin önündeki – işaretini aşağıdaki şekilde ülkeden sonra kullanırsak ifade yine yıl filtresinden etkilenmez fakat ülke filtresinden etkilenerek seçilen ülkenin satışını gösterir. Tabii tek bir şartla. Amerika hariç🙂

Sum( {< Yıl={2019}, Ülke-={'USA'} >} Tutar)

Çeyrek filtresi bağımsız 2019 yılı Satış

Sum( {< Yıl={2019}, Çeyrek={*} >} Tutar)

2015 – 2018 arası Satış

Sum( {< Yıl={">=2015 <=2018"} >} Tutar)

Aynı ifadeyi tarih alanınızdan üretilen otomatik yıl ile aşağıdaki şekilde yazabilirsiniz.

Sum( {<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year]={"<=$(=MakeDate(2018)) 
>=$(=MakeDate(2015))"} >} Tutar)

Yıl filtresinden seçilen yıllar arasındaki Satış

Sum( {< Yıl={">=$(=Min(Yıl)) <=$(=Max(Yıl))"} >} Tutar)

Aynı ifadeyi tarih alanınızdan üretilen otomatik yıl ile aşağıdaki şekilde yazabilirsiniz.

Sum( {<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year]=
{">=$(=Min([Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year])) 
<=$(=Max([Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year]))"}> } Tutar)

Yıl filtresiyle değişen dinamik başlık vermek için aşağıdaki ifadeyi yazabilirsiniz.

='>=$(=year(Min([Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year]))) 
<=$(=year(Max([Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year])))'

Aynı ifadeyi (filtreden seçilen yıllar arasındaki satış) değişken tanımlayarak aşağıdaki şekilde yazabiliriz.

Sum( {< Yıl={">=$(=vMin) <=$(=vMax)"} >} Tutar)

Değişkenden sonra = koymak zorunda değilsiniz fakat program çok nadiren de olsa bu noktada mızmızlanabiliyor.

Değişkenleri aşağıdaki şekilde oluşturarak max ve min yılı kullanabilirsiniz.

wqf

Aynı ifadeyi tarih alanınızdan üretilen otomatik yıl ile aşağıdaki şekilde yazabilirsiniz.

Sum({<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year]={">=$(vMin) <=$(=vMax)"}>} Tutar)

Yıl filtresiyle değişen dinamik başlık vermek için aşağıdaki ifadeyi yazabilirsiniz.

='Değişken >=$(=Year(vMin)) <=$(=Year(vMax))'

Buradaki değişkenler = Max([Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year]) şeklindedir.

Bölge Adı dışındaki filtreler bağımsız Satış

Bir hesaplamanın spesifik bir boyut filtresi dışında hiçbir filtreden etkilenmemesi için kullanmamız gereken ifade şekli aşağıdaki gibidir.

Sum({1<[Bölge Adı] = $::[Bölge Adı]>} Tutar)

Bölge Adı bağımsız olarak diğer tüm filtrelerden etkilenen Satış

sum( {<[Bölge Adı]= >} Tutar)

Ka ile başlayan kategorilerin Satışı

sum( {< [Kategori Adı]={"Ka*"} >} Tutar)

Son olarak otomatik set ifadesini nasıl oluşturduğumuzdan bahsetmek istiyorum.

Diyelim ki filtreden çeşitli seçimler yaptınız ve ifade düzenleyicisinin içine girdiniz.

qregeg.png

Sağ bölmede yer alan İfade Ayarla bölümünden Geçerli seçimleri kullan diyerek filtreden seçim yaptığınız değerleri otomatik olarak yazdırabilirsiniz.

Bonus: Footnote yani alt başlık için önceki yıl ile satış farkını aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz. (Otomatik yılı kullanarak)

Şuanki yıl ile önceki yıl Satış farkı

=’Fark: ‘&num(Sum({<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year] = {“$(=Max(year([Sipariş Tarihi])))”} >} Tutar)-Sum({<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year] = {“$(=Max(year([Sipariş Tarihi]))-1)”} >} Tutar),’#,##0.00′)

++ Script tarafında ay yıl vs kendiniz oluşturabilirsiniz ya da tarih alanından otomatik olarak üretilen ay, yıl gibi tarih alanlarını kullanabilirsiniz.

Year(Tarih) as Yıl,
Month(Tarih) as Ay,
Week(Tarih) as Hafta,
WeekDay(Tarih) as Haftanın Günleri,
Day(Tarih) as Gün,
'Q' & Ceil(Month(Tarih) / 3) as Çeyrek,
Date(monthstart(Tarih), 'MM-YYYY') as AyYıl

Set analizi için temelde göstereceğim ifadeler bu şekildeydi.

İleri set analizlerini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Qlik

Qlik Sense Ders 4: KPI

Her zamanki gibi sipariş verisini kullanarak KPI grafik nasıl yapılıyor bakalım.

Örnek olarak bu senenin (maksimum yıl:) ve geçen senenin (maksimum yıl -1) satışlarını göstererek birbiri ile kıyaslayacağız. Bunu yaparken satışlar geçen yıla göre artmış ise yeşil oklar yukarıyı, azalmış ise kırmızı oklar aşağıyı gösterecektir.

Hadi başlayalım.

Sol taraftaki Grafikler bölümüne tıklayarak KPI’yı ekrana sürükleyip bırakalım.

Screenshot_119

Hesaplama olarak fx butonuna tıklayarak ifade düzenleyicisini açalım.

İfade düzenleyicisi’nin içerisine son yılın tutar bilgisi için aşağıdaki ifadeyi yazarak Uygula diyelim.

Sum({<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year] = {“$(=Max(year([Sipariş Tarihi])))”} >} Tutar)

Veri bölümünden Birinci KPI’ın Etiket adını Şuanki Yıl olarak düzenleyelim.

Screenshot_120

İkinci KPI için Ekle butonuna tıklayalım ve İfade düzenleyicisi’nin içerisine önceki yılın tutar bilgisi için aşağıdaki ifadeyi yazarak Uygula diyelim.

Sum({<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year] = {“$(=Max(year([Sipariş Tarihi]))-1)”} >} Tutar)

Not: Eğer elinizde hazır yıl sütunu var ise aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz.

Sum({<Year= {$(=Max(Year)-1)} >} Tutar)

Veri bölümünden İkinci KPI’ın Etiketi adını Önceki Yıl olarak düzenleyelim.

Not: Görünüş bölümündeki Sunum kısmından yazıları hizzalayabilir ve yazı boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ayrıca KPI’ın üzerine tıkladığınız zaman Sayfaya bağla özelliğini kullanarak belirttiğiniz sayfaya gitmesini sağlayabilir ve bu sayfayı yeni bir sekmede açabilirsiniz.

SSAFA

Görünüş bölümündeki Renk kısmına gelelim ve Kütüphane renkleri’nin yanındaki düğmeye kapatalım.

Birinci Hesaplama için Sınır ekleyelim. Fx ifade düzenleyicisinin içerisine aşağıdaki ifadeyi yazarak Uygula diyelim.

=Sum({<[Sipariş Tarihi.autoCalendar.Year] = {“$(=Max(year([Sipariş Tarihi]))-1)”} >} Tutar)

Screenshot_121

Değer bilgisi için önceki yılın satışı, şuanki yılın satışından fazla ise soldaki rengin üzerine tıklayarak aşağı ok ve kırmızı renk verelim.

Şuanki yılın satışı, önceki yılın satışından fazla aynı şekilde sağdaki rengin üzerine tıklayarak yukarı ok ve yeşil renk verelim.

İkinci KPI’yı renklendirmek için İkinci yazan kısma tıklayalım ve İkinci KPI için gri rengi seçelim.

Screenshot_122

Bitti diyerek raporun son halini görüntüleyebilirsiniz.

Screenshot_123