C

C’de 10 Tabanından 2’lik Tabana Çevirme

Karşınızda fonksiyon, mod, while ve for döngüsü kullanarak C dilinde 10’luk tabandan 2’lik tabana geçiş programı.  Güle güle çevirin.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int ikilik(int x)
 {
 int i,k[20];
 i=0;
 while(x>=1)
 {
 i++;
 k[i]=x%2;
 x=x/2;
 }

printf("\nIkilik tabandaki sayi karsiligi:");
 for(i=i;i>0;i--)
 printf("%d",k[i]);
 }

int main()
 {
 int a;
 printf("Bir sayi giriniz:");
 scanf("%d",&a);
 ikilik(a);

getch();
 return (0);
 }
C++

C++ Dilinde Matrisler

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
 int x[2][2]={{1,2},{3,4}};
 int i,j;
 
 for(i=0;i<2;i++)
 {
 for(j=0;j<2;j++)
 {
 
 cout<<"["<<i<<"]"<<"["<<j<<"]"<<"="<<x[i][j]<<"\n";
 }
 }
 getch();
 return 0;
}