C++ Dilinde Katarların Birleştirilmesi

strcpy() fonksiyonu, katarı kopyalamak için kullanılır. Ancak kopya olacak katar, kendisine gelecek kelimeyi alacak boyutta olmalıdır.

strcat() fonksiyonu ise iki karakter dizisinden ikincisini birincinin sonuna ekler.

strcmp(): iki karakter katarının ayni olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. İngilizce’deki ‘compare’ karşılaştırmak kelimesinden de aklınızda tutabilirsiniz. (string compare)

atoi(): Sayıları karakter dizisi olarak okumak bazen gerekli olabilir. Bu durumda bu sayıların sayı değerlerine  duyabiliriz. Atoi() fonksiyonu, bir karakter dizisini alır ve onu sayıya çevirir.

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
 char str[40];
 int x;

 strcpy(str,"Melis ");  //string kütüphanesinde bulunur
 strcat(str,"Turkoglu");
 cout<<str;

 //strcat(katar,"melis");
}
Reklamlar