Tableau Ders 93: Toplam ve Ara Toplam

ğlx49lx

Bir crosstab raporunuz var ve toplam ve ara toplamları görmek hatta bunları farklı şekillerde hesaplatmak istiyorsunuz.

Pekala nasıl yapacağımıza bir bakalım.

Öncelikle ekranda gördüğünüz sheet’i oluşturalım ve Sales’in üzerine sağ tıklayarak Create Table Calculation -> Percent of Total diyelim.

Yüzdeye çevirdiğimizde hesaplamak daha kolay olacaktır.

Öncelikle kolon ve satır toplamını ekranda göstermek için menüden Analysis -> Totals -> Show Row Grand Totals ardından aynı şekilde Show Columnd Grand Totals diyelim. Daha aynı şekilde Add All Subtotals ile ara toplamları da ekleyelim.

erfewdkldw.png

Peki şimdi Sales’e Percent of Total verdiğimiz için artık Sales’e sağ tıkladığımızda Compute Using kısmını görebiliriz. Çünkü Compute Using işlemin neye göre hesaplandığını seçtiğimiz kısımdır ve sayısal değere herhangi bir hesaplama vermeden Compute Using diyemeyiz.

çr94r.png

Görüldüğü üzere default olarak Table (across) seçili geldi. Yani bu durumda satır yüzde toplamının %100 olacak şekilde toplamdaki yüzdelerinin hesaplandığını görebilirsiniz.

Compute using‘i, Table (down) seçtiğimizde kolonların aşağıya doğru toplamlarının yüzde yüz olacağı şekilde hesaplandığını görebilirsiniz.

9949.png

Bu şekilde sırayla seçerek tek tek inceleyebilirsiniz.

Eğer burada yılları da baz alarak yüzdesel satış farkını inceleseydik o zaman Compute Using‘teki alanlar biraz daha değişecekti. Bunun sebebi artık iki kolon olmasıdır.

comp

Buradaki alanların ne işe yaradığını kendiniz denerken daha net görebilmek için Marks -> Label‘ın içerisine hesaplanmamış toplam satış bilgisini de atabilirsiniz. Böylece işlemlerin nasıl yapıldığını daha kolay görebilirsiniz.

rıö9ö49ö4.png

Text‘in içerisinde yukarıda Difference hesaplamasını verdiğim satış ve altında normal satış değerleri bulunmaktadır.

Reklamlar

Tableau Ders 64: YTD ve MTD

Bugün year to date (YTD) ve month to date (MTD) hesaplamalarının Tableau’da nasıl yapıldığını anlatacağım.

Örneğin; yılın başından itibaren seçtiğiniz ya da şuana kadar (YTD) olan tarih aralığındaki satışlarınızı vb. görmek istiyorsunuz ya da aynı şekilde ayın başından itibaren seçtiğiniz güne kadar (MTD) olan satışları vb. de görmek isteyebilirsiniz. İşte bu hesaplamaları aşağıdaki şekilde yapıyoruz.

YTD: Sene başından seçtiğim güne kadar.

IF [Order Date]<=[Date] AND 
DATEDIFF('year',[Order Date],[Date])=0 THEN [Sales] 
END

MTD: Ay başından seçtiğim güne kadar.

IF [Order Date]<=[Date] AND 
DATEDIFF('month',[Order Date],[Date])=0 THEN [Sales] 
END

Buradaki [Date] bir tarih parametresidir. İsterseniz bugün yerine today() fonksiyonunu kullanarak bulunduğunuz güne göre hesaplayabilirsiniz.

Pekala bir örnekle görelim.

Data: Sample – Superstore.

YTD Satışları ile başlayalım.

Öncelikle aşağıda gördüğünüz şekilde bir tarih parametresi yaratalım.

464576

Veri tipini Date yaparak parametreye bir isim verelim.

er454

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülen alanları sürükleyip bırakalım. Parametre ekranda görünmüyor ise sol aşağıda oluşan parametreye sağ tıklayarak Show Parameter Control diyelim.

42532r333.png

Parametreden 9 Nisan 2018’i seçtiğimiz için YTD Sales alanında yazan 140.896, 2018 yılının en başından 9 Nisan’a kadar olan satışlardır.

Sağlamasını yapalım.

Aşağıdaki şekilde tarihi gün gün göstermek için Rows’daki Order Date’e sağ tıklayalım ve Exact Date‘i seçelim ardından tekrar tıklayarak Discrete diyelim.

Yıl başından 9 Nisan 2018’e kadar satışları ekrana getirelim.

35656.png

Ekrandaki günlere ait satışların toplamını bulmak için menüden Analysis -> Totals -> Show Column Grand Totals diyelim.

rwqrwr.png

Gördüğünüz gibi YTD satışları için yazdığımız hesaplama doğru çalışıyor.

Şimdi MTD Satışlarına bakalım.

Yeni bir sheet’e geçerek aşağıdaki ekran şeklinde sheet’i dizayn edelim.

EFW4.png

Sağlamasını yapalım.

Yine aynı şekilde tarihi gün gün göstermek için Rows’daki Order Date’e sağ tıklayalım ve Exact Date‘i seçelim ardından tekrar tıklayarak Discrete diyelim.

Tarihi filtreleyerek (Order Date) 1 Nisan 2018 ile 9 Nisan 2018 arası satışları ekrana getirelim.

52635.png

Görüldüğü üzere MTD satışları için yazdığımız hesaplama da doğru çalışmaktadır.

Yaptığınız grafiklerde bu analizi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bunun için kullanılan ölçüt yerine (satış, kar vb.) YTD ya da MTD hesaplamanızı kullanmak yeterlidir. Parametreden gün seçmeyi unutmayın lütfen. İsterseniz en başında da söylediğim gibi today() fonksiyonunu kullanarak bugüne kadar olan süreç içinde çalışabilirsiniz.

Tableau Ders 62: Kullanıcı Filtresi

Tableau, rowlevel security yani satır seviyesinde güvenlik yaklaşımına sahiptir.

En çok sorulan sorulardan biri de şudur:

Bir kişinin ya da bir grubun aynı workbook’a bakarken farklı grafikler görmesi mümkün müdür?

Evet!

Örneğin, bir kişi aynı workbook’a bakarak A bölgesine ait detayları görürken aynı anda başka bir kişi B bölgesine ait detayları görebilir.

Bunu iki şekilde yapabiliriz.

İlk Yöntem

1- Tableau Desktop’ta rapor geliştirdiğimiz sayfanın menüsünden Server -> Create User Filter diyerek bir kullanıcı filtresi oluşturalım.

lşkşl43

Şuan örnek olarak bölgeyi (Region) seçelim.

2-  Filtreye bölge yöneticileri adını verelim ve teker teker hangi kullanıcının hangi bölgeyi görmesini istediğimizi seçelim. Bu user filter, set olarak ekranın en sol altında oluşacaktır.

pki4_3.png

3- Örnek olarak bölgelerin satışlarını gösteren bir grafik yapalım ve aşağıdaki resimden de görüldüğü gibi Sets‘in altında oluşan kullanıcı filtresini, Filters kutucuğunun içine atalım.

wwqffrw.png

Yukarıdaki diğer pembe çerçeveden workbook’un şuan Admin olarak görüntülendiğini görebilirsiniz. Admin kullanıcısına tüm bölgeleri görme yetkisi verdiğim için yukarıda tüm bölgeler görünmektedir.

Buradan diğer kullanıcıları seçerek, o kullanıcıların raporu server’da nasıl görüntüleyeceklerine bakabilirsiniz.

şk4şkişrk2i23

Örneğin, Tableau Server’a Barış kullanıcısıyla girdiğimde aynı workbook’ta yalnızca East bölgesi görünecektir.

Not: Tableau Server veri kaynağı için geçerli değildir.

İkinci Yöntem

1- Kullanıcılar ve bölgeleri içeren veriyi hazırlıyoruz. Örnek olarak excel’de hazırladığım veriyi paylaşıyorum.

ewf3

2- Data blending ya da klasik left join kullanarak oluşturduğumuz veriye Tableau ile bağlanıyoruz.

Data blending için aşağıdaki artılı veri kaynağı iconuna tıklayarak oluşturduğunuz veri kaynağına bağlanabilirsiniz.

.şk43

İki veri kaynağı arasında ilişki kurmak için yukarıdaki menüden Data -> Edit Relationship diyerek aşağıdaki şekilde Region üzerinden ilişki kurabilirsiniz.

şlkj32j3.png

3- Menüden Analysis -> Create Calculated field diyerek bir hesaplama alanı açalım.

şl3.png

İçerisine aşağıdaki hesaplamayı yazalım.

fw3.png

4- User Filter hesaplamasını Filters kutucuğunun içine atalım ve True olarak seçelim.

Son olarak workbook’u server’da yayınlayarak kontrollerinizi yapabilirsiniz.