Tableau Ders 84: Cross Database Join

İki ya da daha fazla birbirinden farklı veri kaynaklarındaki tabloları birleştirmek için iki yöntem vardır.

Bunlardan biri cross-database join diğeri data blending‘dir.

Data Blending yöntemini öğrenmek ve hangi durumlarda data blending kullanıldığını keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Cross-database join yapmak için datasource ekranına geçelim.

Aşağıda gördüğünüz şekilde Add diyerek farklı veri kaynaklarını ekleyebilir istediğiniz tablolar üzerinden join kurabilirsiniz. Buradan tablolar arasındaki join icon’larının üzerine tıklayarak inner, left, right ya da full outer join mi kullanacağınızı seçebilirsiniz.

3xz43f3f3xzf25.png

Birleştirdiğiniz veri setini kullanmak için sheet’e geçebilir ve Dashboard‘unuzu oluşturabilirsiniz.

Reklamlar

Tableau Ders 15: Data Blending

Data blending, iki ya da daha fazla birbirinden farklı veri kaynağının birlikte kullanılması ya da harmanlanmasıdır.

Bir alan üzerinden ilişki kurduğumuzda birincil veri kaynağına left join gibi çalışır.

Ayrıca iki veri kaynağı arasında ilişki kurmadan da verileri harmanlayarak kullanmanızı sağlar.

Hadi başlayalım.

Öncelikle ilk datamıza Connect -> Excel ile bağlanıyoruz.

İkinci datayı eklemek için sheete geçerek üst sekmeden Data – > New Data Source diyoruz. Ardından yine üst sekmeden Data -> Edit Relationships -> Custom -> Add ile ilişki kuracağımız alanları seçiyoruz.

Tableau, ekrana ilk eklenen veri kaynağını birincil, diğer veri kaynaklarını (birden fazla olması mümkün) ise ikincil veri kaynağı olarak kabul ediyor.

(Tabii ki sheetlere verilerin gelmesi için Data Source‘taki kullanılacak tabloları ekrana sürükle bırak ile eklemeniz gerekiyor.)

Örnek üzerinden görelim.

Airline Comparison.xlsx

veriyi indirdikten sonra Connect To a File -> Excel diyerek Airline Comparison datasına bağlanalım. Data Source sayfasında Airline1 verisine çift tıklayarak ekrana alalım.

30 Resimde gördüğünüz yere tıklayarak tekrar aynı dataya, bağlanalım. Bu sefer ekrana Airline2’yi alalım ve aşağıdaki sheet’e geçelim. Sol üstte Data da Airline1 ve Airline2 bilgisi görünmeli.

Airline1’e tıklayalım ve Columns’a Revenue; Rows’a Region’ı çift tıklayarak atalım veya sürükleyip bırakalım ve ardından Airline2’ye tıklayalım.

Gördüğünüz gibi Dimensions’taki Region’un yanında kırmızı bir ataç iconu çıktı. Bu, iki veri arasında ilişki kurulduğu anlamına gelir.

33.png

Şuanda Region üzerinden tablolar arasında ilişki kurulmuş oldu. Şuan, iki farklı tablodaki verileri, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Not: Data blending ile left join ayrımı daha iyi anlamak için aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz.

Data Blending

Screenshot_8

Left Join

Screenshot_9

Ne Zaman Data Blending Kullanmalıyız?

  1. Cross-database join‘in desteklemediği veri kaynaklarını birleştirirken (küpler ya da yalnızca extract bağlantı ile çalışan Google Analytics gibi)
  2. Join veri çoklamasına sebep olduğu zaman
  3. Büyük miktarda veri ile çalışıldığında

data blending kullanabilirsiniz.