Tableau

Tableau Ders 84: Cross Database Join

İki ya da daha fazla birbirinden farklı veri kaynaklarındaki tabloları birleştirmek için iki yöntem vardır.

Bunlardan biri cross-database join diğeri data blending‘dir.

Data Blending yöntemini öğrenmek ve hangi durumlarda data blending kullanıldığını keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Cross-database join yapmak için datasource ekranına geçelim.

Aşağıda gördüğünüz şekilde Add diyerek farklı veri kaynaklarını ekleyebilir istediğiniz tablolar üzerinden join kurabilirsiniz. Buradan tablolar arasındaki join icon’larının üzerine tıklayarak inner, left, right ya da full outer join mi kullanacağınızı seçebilirsiniz.

3xz43f3f3xzf25.png

Birleştirdiğiniz veri setini kullanmak için sheet’e geçebilir ve Dashboard‘unuzu oluşturabilirsiniz.

Tableau

Tableau Ders 62: Kullanıcı Filtresi

Tableau, rowlevel security yani satır seviyesinde güvenlik yaklaşımına sahiptir.

En çok sorulan sorulardan biri de şudur:

Bir kişinin ya da bir grubun aynı workbook’a bakarken farklı grafikler görmesi mümkün müdür?

Evet!

Örneğin, bir kişi aynı workbook’a bakarak A bölgesine ait detayları görürken aynı anda başka bir kişi B bölgesine ait detayları görebilir.

Bunu iki şekilde yapabiliriz.

İlk Yöntem

1- Tableau Desktop’ta rapor geliştirdiğimiz sayfanın menüsünden Server -> Create User Filter diyerek bir kullanıcı filtresi oluşturalım.

lşkşl43

Şuan örnek olarak bölgeyi (Region) seçelim.

2-  Filtreye bölge yöneticileri adını verelim ve teker teker hangi kullanıcının hangi bölgeyi görmesini istediğimizi seçelim. Bu user filter, set olarak ekranın en sol altında oluşacaktır.

pki4_3.png

3- Örnek olarak bölgelerin satışlarını gösteren bir grafik yapalım ve aşağıdaki resimden de görüldüğü gibi Sets‘in altında oluşan kullanıcı filtresini, Filters kutucuğunun içine atalım.

wwqffrw.png

Yukarıdaki diğer pembe çerçeveden workbook’un şuan Admin olarak görüntülendiğini görebilirsiniz. Admin kullanıcısına tüm bölgeleri görme yetkisi verdiğim için yukarıda tüm bölgeler görünmektedir.

Buradan diğer kullanıcıları seçerek, o kullanıcıların raporu server’da nasıl görüntüleyeceklerine bakabilirsiniz.

şk4şkişrk2i23

Örneğin, Tableau Server’a Barış kullanıcısıyla girdiğimde aynı workbook’ta yalnızca East bölgesi görünecektir.

Not: Tableau Server veri kaynağı için geçerli değildir.

İkinci Yöntem

1- Kullanıcılar ve bölgeleri içeren veriyi hazırlıyoruz. Örnek olarak excel’de hazırladığım veriyi paylaşıyorum.

ewf3

2- Data blending ya da klasik left join kullanarak oluşturduğumuz veriye Tableau ile bağlanıyoruz.

Data blending için aşağıdaki artılı veri kaynağı iconuna tıklayarak oluşturduğunuz veri kaynağına bağlanabilirsiniz.

.şk43

İki veri kaynağı arasında ilişki kurmak için yukarıdaki menüden Data -> Edit Relationship diyerek aşağıdaki şekilde Region üzerinden ilişki kurabilirsiniz.

şlkj32j3.png

3- Menüden Analysis -> Create Calculated field diyerek bir hesaplama alanı açalım.

şl3.png

İçerisine aşağıdaki hesaplamayı yazalım.

fw3.png

4- User Filter hesaplamasını Filters kutucuğunun içine atalım ve True olarak seçelim.

Son olarak workbook’u server’da yayınlayarak kontrollerinizi yapabilirsiniz.

Tableau

Tableau Ders 15: Data Blending

Data blending, iki ya da daha fazla birbirinden farklı veri kaynağının birlikte kullanılması ya da harmanlanmasıdır.

Bir alan üzerinden ilişki kurduğumuzda birincil veri kaynağına left join gibi çalışır.

Ayrıca iki veri kaynağı arasında ilişki kurmadan da verileri harmanlayarak kullanmanızı sağlar.

Hadi başlayalım.

Öncelikle ilk datamıza Connect -> Excel ile bağlanıyoruz.

İkinci datayı eklemek için sheete geçerek üst sekmeden Data – > New Data Source diyoruz. Ardından yine üst sekmeden Data -> Edit Relationships -> Custom -> Add ile ilişki kuracağımız alanları seçiyoruz.

Tableau, ekrana ilk eklenen veri kaynağını birincil, diğer veri kaynaklarını (birden fazla olması mümkün) ise ikincil veri kaynağı olarak kabul ediyor.

(Tabii ki sheetlere verilerin gelmesi için Data Source‘taki kullanılacak tabloları ekrana sürükle bırak ile eklemeniz gerekiyor.)

Örnek üzerinden görelim.

Airline Comparison.xlsx

veriyi indirdikten sonra Connect To a File -> Excel diyerek Airline Comparison datasına bağlanalım. Data Source sayfasında Airline1 verisine çift tıklayarak ekrana alalım.

30 Resimde gördüğünüz yere tıklayarak tekrar aynı dataya, bağlanalım. Bu sefer ekrana Airline2’yi alalım ve aşağıdaki sheet’e geçelim. Sol üstte Data da Airline1 ve Airline2 bilgisi görünmeli.

Airline1’e tıklayalım ve Columns’a Revenue; Rows’a Region’ı çift tıklayarak atalım veya sürükleyip bırakalım ve ardından Airline2’ye tıklayalım.

Gördüğünüz gibi Dimensions’taki Region’un yanında kırmızı bir ataç iconu çıktı. Bu, iki veri arasında ilişki kurulduğu anlamına gelir.

33.png

Şuanda Region üzerinden tablolar arasında ilişki kurulmuş oldu. Şuan, iki farklı tablodaki verileri, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Not: Data blending ile left join ayrımı daha iyi anlamak için aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz.

Data Blending

Screenshot_8

Left Join

Screenshot_9

Ne Zaman Data Blending Kullanmalıyız?

  1. Cross-database join‘in desteklemediği veri kaynaklarını birleştirirken (küpler ya da yalnızca extract bağlantı ile çalışan Google Analytics gibi)
  2. Join veri çoklamasına sebep olduğu zaman
  3. Büyük miktarda veri ile çalışıldığında

data blending kullanabilirsiniz.