Tableau

Tableau Ders 82: LOD İfadeler

Level of detail (LOD) ifadeler veri kaynağı düzeyinde birçok boyutu içeren karmaşık sorguları çalıştırmak kullanılır.

LOD Türleri

Bu ifadelerin 3 türü vardır.

  • Fixed LOD
  • Include LOD
  • Exclude LOD

Fixed LOD

Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi alanları yerleştirelim.

Fixed LOD formülü:

{ FIXED [Region]:SUM([Sales]) }

lkewjiq.png

Bölgeye göre satışlarımızı fixed’lediğimiz için yukarıdaki rakamlar her bir bölgenin sabitlenmiş satış değerini gösterir. Fixed‘in içine boyut olarak ne yazarsanız belirlediğiniz boyut için verilen ölçüt değeri sabitlenir.

Include LOD

Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi alanları yerleştirelim.

Include LOD formülü:

{ INCLUDE [State]:SUM([Sales]) }

kjwişekjşlkwe.png

Include ifadesi, her bir alt ürün kategorisi için State başına olan satış toplamını hesaplamak için kullanılmıştır. Böylece yukarıdaki grafikte boyutların her ikisini (Sub-category ve State) de içeren bir görünüm üretilmiştir.

Exclude LOD

Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi alanları yerleştirelim.

Exclude LOD formülü:

{ EXCLUDE [Region]:SUM([Sales]) }

işkwlkwq.png

Burada normal satışları sağ, LOD satışları sol tarafta görüyoruz. Exclude ifadesi, Region’ı dışlayarak ekrandaki diğer boyuta göre hesaplama yapılmasını sağlamıştır.

LOD ifadeler, görsel ve fonksiyonel olarak limitsiz olanak sunar.

Tableau

Tableau Ders 65: Kohort Analizi

Tableau’da kohort analizi yapalım!

O yılda ilk kez alışveriş yapan müşterilerin yüzde kaçı bir sonraki yılda da alışveriş yapmış bulalım.

Hemen başlayalım.

Data: Sample – Superstore.

1- İlk sipariş yılını hesaplayalım.

{ FIXED [Customer ID]: MIN(YEAR([Order Date])) }

Hesaplamaya isim verelim first year of order diyorum.

LoD (Level of Detail) hesaplamalardan biri olan Fixed fonksiyonu ile müşteri ID’sine ait minumum sipariş yılını getiriyoruz.

2- Order Date’i yıl olarak Columns‘a, Sales’i de Rows‘a atalım. Ardından Sales’e sağ tıklayarak Quick Table Calculation -> Percent of Total diyelim. Tekrar tıklayarak Compute Using -> Cell seçelim.

3- Yazdığımız ilk sipariş yılı hesaplamasını Marks kutucuğundaki Color‘ın içerisine sürükleyip bırakalım. Kontrol (ctrl) tuşuna basarak Rows‘taki Sales’i alalım ve Marks kutucuğundaki Text‘in içine atalım.

4- Ekrandaki yüzde eksenine sağ tıklayarak Show Header diyelim ve ekseni gizleyelim.

Arka plandaki çizgileri yok etmek için grafiğin üstüne sağ tık format diyerek Borders çizgilerini None seçebilirsiniz. Format konusunu detaylı okumak için tıklayınız.

5- Son olarak yukarıdaki Standart yazan kısmı Entire View yaparak grafiği tam ekran yapalım ve Marks kutucuğundaki Size‘dan bar grafikleri biraz kalınlaştıralım.

qfwer

Böylece her yıl için kendi içerisindeki ilk sipariş tarihinin satış yüzdesini hesaplamış olduk (percent of total).

Compute using‘i cell seçerek hesaplamayı her hücre için yapmasını söyledik. Böylece bar grafiğin %0’dan %100’e kadar (boydan boya) olmasını sağladık.

Örneğin; 2015’te ilk kez alışveriş yapan müşterilerin %77.6‘sı, 2016 yılında da alışveriş yapmıştır.

2016 yılında alışveriş yapan müşterilerin %24.4‘ü, 2016’da ilk kez alışveriş yapmıştır.

Renkler (legends) ekranda gördüğünüz gibi ilk sipariş yılını gösterir. Bu şekilde grafiği yorumlamaya devam edebiliriz.